Zorg in de BinnentuinIn dit project slaan diverse partners in de thuiszorg de handen in elkaar om te komen tot een integraal en geïntegreerd zorgaanbod voor de bewoners van deze rurale regio.

Integraal:  Als model wordt 'buurgerichte zorg' naar voor geschoven: alle nodige zorgvormen worden toegankelijk gemaakt en in het bereik gebracht van de bewoners, inclusief de creatie van nieuwe/aanvullende zorgvormen

Geïntegreerd: zorgactoren werken samen en verbinden/delen informatie, processen, middelen, activiteiten en competenties in functie van een gecoördineerde afstemming op de noden en wensen van gebruikers

Kernpijlers:

- mobiliteit en bereikbaarheid verhogen door samenwerking

- optimaliseren van het bestaande aanbod

- integraal thuiszorgaanbod - het wegwerken van lacunes

- werken met een thuiszorgcoach

 

Financiƫle info

Projectleider

Familiehulp vzw

Partners

OCMW Lo-Reninge, OCMW Poperinge, Solidariteit voor het gezin (dienst thuiszorg), Wim Depoorter (Thuisverpleging), Wit-gele Kruis, Gasthuis Poperinge (thuisverpleging), Dorpsdienst Nestor, DMW-CM, Huisartsenpraktijk 'De Mistel', Huisartsenpraktijk 'De Westhoek', Villa van Rin - Reninge (dagverzorgingscentrum), De Plataan - Poperinge (dagverzorgingscentrum), CADO Noah Familiehulp (dagverzorgingscentrum), OCMW Vleteren, Boeren Op Een Kruispunt vzw

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen