Zero Phyto - synthese en validatie van de grensoverschrijdende kennis en praktijken in de groenten- en fruitindustrieDe ambitie om de biologische landbouw in onze gebieden verder te ontwikkelen en aan te passen naar "zero fyto" methoden, vormt een uitdaging, zowel economisch als op het vlak van gezondheid en de bescherming van het milieu, want het sluit het gebruik van alle pesticiden uit. In de sector van het (klein)fruit en in mindere mate in de groenteteelt, is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nog steeds groot.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is het nodig nieuwe teeltsystemen voor de fruit- en groenteteelt te ontwikkelen. Het probleem is zo groot dat het van cruciaal belang is de kennis en vaardigheden te verenigen binnen het grensoverschrijdend gebied. Een van de belangrijkste doelstellingen van het project is het identificeren, valideren en uitdragen van de sleutelpraktijken voor de fruit- en groenteteelt zonder enige substantie te spuiten. Er bestaan reeds verschillende hulpmiddelen maar ze zijn nog weinig gekend.

De kennisverzameling is mogelijk door het samenbrengen van de belangrijkste spelers , met inbegrip van innoverende telers in de grensregio's. De methodes die doeltreffend blijken, zullen op grote schaal verspreid worden naar alle actoren van de sector in de fruit- en groenteteelt, van producent tot consument.

Ook amateurtuinders en de openbare diensten zullen baat hebben bij de resultaten, aangezien in België en Frankrijk maatregelen worden doorgevoerd om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verbieden of tot een minimum te beperken voor openbare diensten en particulieren.

Financiële info

Projectleider

Centre Wallon de Recherches Agronomiques

Partners

INAGRO, Bio en Hauts de France (BHDF), FREDON Nord Pas-de-Calais, Université Picardie Jules Verne

Thema

Landbouw en visserij

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen