Weerbare varkens en boeren in Midden-West-VlaanderenMidden West-Vlaanderen is een zeer varkensdense regio waar naast de vele varkensbedrijven ook twee varkensslachthuizen en tal van toeleveringsbedrijven zijn gelegen. Dit zorgt, naast de vele varkens-gerelateerde transporten ook voor heel wat contacten tussen varkenshouders en erfbetreders, wat grote bioveiligheidsrisico ͛s met zich meebrengt. Een bevraging bij varkenshouders in de Westhoek heeft bevestigt dat de meeste varkenshouders overtuigd zijn van het belang van bioveiligheid maar niet goed weten hoe nu juist die bioveiligheid praktisch te implementeren op hun bedrijf.

Met dit project willen we optreden als een soort facilitator om de diverse facetten van bioveiligheid meer geïmplementeerd te krijgen op varkenssector. Niet alleen de varkenshouders zullen via workshops en individuele begeleiding worden ondersteund. Ook wordt, via diverse kanalen van communicatie iedere (toekomstige) bezoeker/erfbetreder gewezen op de bioveiligheidsvoorschriften die gevolgd moeten worden bij een contact met een varkensbedrijf. Bovendien zal ook ingezet worden op het versterken van de communicatieve weerbaarheid van de varkenshouder. Zo kan ook de boodschap rond bioveiligheid correct overgebracht worden naar zowel erfbetreders als de directe omgeving. Dit project heeft, door in te zetten op het correct toepassen van de bioveiligheidsvoorschriften, als einddoel de gezondheidsstatus op de bedrijven en met uitbreiding in Midden West-Vlaanderen te verhogen.

Financiële info

Projectleider

Boerenbond

Partners

Inagro vzw, DGZ, Varkensloket, Katholieke Hogeschool Vives, Departement Landbouw en Visserij, Universiteit Gent, Belgian Food Association

Thema

Landbouw en visserij

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen