We-Lab for HTMMaatschappelijke veranderingen, in combinatie met de economische realiteit van besparingen, maken dat de gezondheids- en welzijnssector constant onderhevig is aan verandering en moet innoveren. VIVES Noord en KU Leuven Campus Brugge willen hieraan tegemoet komen door in een wetenschappelijke samenwerking met bedrijven innovatieve technologieën te ontwikkelen, te testen en te implementeren waarbij expertise uit ondernemingen wordt samengebracht met expertise uit de zorgsector en van kennisinstellingen. Deze samenwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de innovatieve behoeftes die in toenemende mate ontstaan in de zorgsector en die door de markt niet kunnen ingevuld worden.
Binnen het We-Lab for HTM worden 2 labs uitgebouwd door VIVES en KUL, in nauwe samenwerking. Het lab van KUL richt zich op evaluatie van de beweging en implementatie van nieuwe technologieën in revalidatie op afstand, terwijl het lab van VIVES gericht is op algemene zorgtechnologie in de thuis- en woonomgeving. I.s.m. het werkveld worden opstellingen opgezet om nieuwe producten en/of diensten voor diverse patiëntengroepen uit te testen vooraleer deze op de markt te brengen. Met deze testen en onderzoek wordt gestreefd naar de ontwikkeling van nieuwe diensten en/of producten die de behandeling en begeleiding van de patiënt/gebruiker optimaliseren.
Het breed verspreiden van de opgedane kennis vormt hierbij een belangrijke actie en past in de doelstellingen van de open innovatieplatformen in W-Vl, die een hefboom zullen vormen voor de zorgsector en -economie waarbinnen op termijn op autonome wijze de zorgtechnologische lancunes op de markt kunnen ingevuld worden om een toekomstig marktfalen te voorkomen.

Financiële info

Projectleider

TUA West

Partners

Katholieke Hogeschool Vives Noord, Katholieke Universiteit Leuven - Campus Brugge

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen