Vogelvriendelijk boeren

Met dit project willen we een aantal veelbelovende akker- en weidevogelmaatregelen ondersteunen gericht op patrijs, geelgors en kievit (die als paraplusoorten fungeren voor andere akker- en weidevogels), met de landbouwactiviteit en regio-specifieke aanpak als onze twee belangrijkste uitgangspunten. Onze landbouwgerichte aanpak moet leiden tot een toenemend draagvlak binnen deze cruciale doelgroep en op termijn tot een verhoging van de akker- en weidevogelpopulaties in West-Vlaanderen. Regio-specifieke acties waarbij nauw samengewerkt wordt met de betrokken Regionale Landschappen en Stadlandschappen zorgen voor lokale structurele verandering. Om landbouwers te mobiliseren en intensiever te betrekken in het akker- en weidevogelbeheer richten we een provinciale kenniskring op waarin landbouwers onderling ervaringen uitwisselen, de nodige kennis aangereikt krijgen en input leveren op de voortgang van het project en het akker- en weidevogelbeleid in het algemeen. Verder streven we ernaar om de inspanningen die telers leveren voor agronatuur ruim bekend te maken bij het brede publiek.

Financiƫle info

Projectleider

INAGRO

Partners

Provincie West-Vlaanderen, Stadlandschap 't West-Vlaamse Hart (Provincie West-Vlaanderen), Stadlandschap Leie en Schelde, Regionaal Landschap Houtland, Regionaal Landschap Westhoek (RLW), Boerennatuur Vlaanderen vzw, Vlaamse Landmaatschappij, Innovatiesteunpunt vzw

Thema

Gebiedsgerichte werking, Landbouw en visserij

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen