Voedselrijk Zuid-West-VlaanderenDe nieuwe betrokkenheid rond voedsel in de stad leidt te weinig tot gedragsveranderingen grotere omzet binnen de korte keten. Het platteland vraagt tijd en ruimte om aan te sluiten op de sterke stedelijke dynamiek rond duurzaam voedsel.

In Zuid-West-Vlaanderen start het voedselplatform een regionale strategie op om een hogere graad van duurzame zelfvoorziening te bereiken. Centraat staan enkele "voedselpillen". Dat zijn initiatieven van burgers en ondernemers waar stad en platteland, boer en consument samen werken.

Met de unieke methodiek van samen koken en tafelen inspireren de partners en denken ze na over acties voor de strategie.  

Financiƫle info

Projectleider

Velt vzw

Partners

Kortrijk, Provincie West-Vlaanderen, INAGRO, Intercommunale Leiedal, Lokaal gezondheidsoverleg Leieland, OCMW Kortrijk

Thema

Gebiedsgerichte werking

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen