Veredeling van innovatieve gewassen 

Dit pilootproject beoogt een verhoging van de biodiversiteit in de (West-)Vlaamse landbouw door in te zetten op de teelt, de veredeling en de verwerking van 2 gewassen, nl. yacon en bataat. De teelt en de veredeling van deze innovatieve rassen is niet alleen gunstig voor de biodiversiteit, maar biedt tegelijk ook economische perspectieven voor de lokale landbouw.

Voor de teelt en de veredeling van deze gewassen is een samenwerking tussen verschillende actoren noodzakelijk dat vorm krijgt in een netwerk. In het yacobat netwerk zetelen naast Vives diverse land- en tuinbouwbedrijven, hobbytelers, zorginstellingen met tuinbouwfaciliteiten, tuinbouwscholen en kennisinstellingen die ook daadwerkelijk de gewassen zullen gaan telen.

Het netwerk verzorgt enerzijds de kennisopbouw en uitwisseling van technische expertise maar onderzoekt ook het potentieel en de marktkansen van yacon en bataat in West-Vlaanderen.

Meer info op: www.yacobat.be

Financiële info

Projectleider

Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie, Concurrentiekracht KMO, Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen