VEDETTE - Naar een duurzaam beheerd grensoverschrijdend landschapspark Vlaamse DuinenHet duinen- en poldergebied tussen Duinkerke en Nieuwpoort - de "Vlaamse Duinen" - heeft eenzelfde ecosysteem en historisch landschap met gelijklopende knelpunten en uitdagingen. 

De natuur staat onder druk, de duindynamiek stagneert en ondergaat de nefaste invloed van verontreiniging en klimaatwijzigingen. Door de grens worden fauna en flora in hun verspreiding belemmerd, maar er is ook een spanningsveld tussen de kwetsbare ecologie en het toerisme.

De grensregio heeft nood een meertalig kwalitatief onthaal dat vele doelgroepen aanspreekt met aandacht voor de gedeelde cultuurhistorische geschiedenis en troeven van deze streek.

De aanwezigheid van de grens vormt een extra belemmering bij het zoeken naar en realiseren van oplossingen. VEDETTE laat de grens vervagen en creëert zo meer kansen voor transformaties die heilzaam zijn voor mens en milieu.

In dialoog met eigenaars, beheerders en beleids(uit)voerders en via consultaties van doelgroepen wordt een grensoverschrijdend Masterplan opgesteld dat alle aspecten bestrijkt die nodig zijn om in de toekomst een afgestemde en geïntegreerde  ontwikkeling en beheer mogelijk te maken. Een Charter valideert vervolgens het engagement om de samenwerking over de grens heen duurzaam vorm te geven.

Parallel aan het planproces worden inrichtingen op het terrein uitgevoerd op het vlak van natuur, landschap, onthaal en zachte verbindingen. Diagnose van goede praktijken, publieksacties en een gevarieerde communicatie vervolledigen het geheel.

https://youtu.be/aRR2J8fjEGE

Interreg-project dat deel uitmaakt van de projectenportefeuille Flandria Rhei en dit rond beheer en valorisatie van het Frans-Vlaams duin- en poldergebied.

Financiële info

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen

Partners

Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, Communauté urbaine de Dunkerque, Conseil Départmental du Nord, Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque, Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Flandre Maritime, Conservatoire de Littoral

Thema

Gebiedsgerichte werking, Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen