Van een groot naar een sterk netwerk zorgboerderijen

De groei van groene zorg in West-Vlaanderen dwingt de promotor, Steunpunt Groene Zorg vzw, tot een aanpassing van zijn opvolgingsstrategie. Daarbij zal in toenemende mate gerekend worden op het autonoom kunnen functioneren van de zorgboerderij in haar samenwerking met de welzijnsvoorziening en de zorggast. In dit project wil de promotor, samen met strategische partners, op zoek gaan naar passende methodieken die de zorgboer(inn)en sterker maken in het autonoom functioneren. De rode draad daarin is meer netwerkvorming. Via ontmoetings- en vormingsinitiatieven, maar ook via een meer creatieve communicatiestrategie waarbij diverse middelen, in eenheid qua vorm en inhoud, elkaar versterken, hoopt Steunpunt Groene Zorg de West-Vlaamse zorgboerderijen klaar te maken voor het komende decennium.

Financiƫle info

Projectleider

Steunpunt groene zorg

Partners

Zorg-saam, Innovatiesteunpunt vzw

Thema

Gebiedsgerichte werking

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen