VALYS - Leievallei-Parc de la LysIn het reeds afgelopen Interreg IV- project Corrid'or is een gemeenschappelijke grensoverschrijdende gebiedsvisie voor de Leievallei opgemaakt en via een politiek charter goedgekeurd door het partnerschap. Het nieuwe project VALYS wil het gebied nu verder ontwikkelen op basis van de gebiedsvisie en zet vooral in op deze krachtlijnen:

- het aangaan van de dialoog met de burger

- het versterken van de landschappelijke en natuurlijke elementen uit de Leievallei

De uitdagingen die aan de basis liggen van het project en die duidelijk een grensoverschrijdend karakter hebben, zijn de druk op de open ruimte en de bedreiging van de ecologische waarden van de Leievallei. VALYS biedt het grensoverschrijdend kader om deze uitdagingen aan te pakken en vorm te geven via acties op verschillende schaalniveaus. Inrichtingen op het terrein, visievorming over deelgebieden met een belangrijke impact op de Leievallei en gezamenlijke communicatie-acties die het onderscheidend karakter van het "Leievallei-Parc de la Lys" kunnen verbeelden, zijn daarin de belangrijkste elementen. De rode draad doorheen het project is de participatie van de doelgroepen en het op een innovatieve manier in dialoog treden met de burger. Verder wordt een toolbox ontwikkeld en worden acties inhoudelijk op elkaar afgestemd, zowel op het gebied van beeldkwaliteit, ecologie, landschap als recreatieve ontsluiting.

Financiële info

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen

Partners

Kuurne, Wevelgem, Intercommunale Leiedal, Harelbeke, Kortrijk, Menen, Wervik, Provincie Oost-Vlaanderen, Métropole Européenne de Lille, Ville de Comines-Warneton

Thema

Gebiedsgerichte werking, Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer, Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen