Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen zijn regio's waar de waterlopen goed met elkaar in verbinding staan. Het zwakke reliëf leidt wel tot een sterke sedimentatie en de nood om te ruimen is er hoog. Dit probleem kan nog verergeren door de toename van de regenval als gevolg van de klimaatsverandering. In deze regio's zijn er weinig bewezen en duurzame oplossingen voorhanden om de gebaggerde sedimenten nuttig te gebruiken. Frankrijk en België zijn eveneens grondgebieden met veel braakliggende gronden die wachten op een herbestemming, een overblijfsel van het rijke industriële verleden, wat leidt tot een aanzienlijk volume ontgonnen grond dat beheerd moet worden of waar een nieuwe bestemming voor moet worden gevonden.

De opzet van het VALSE-project is om grensoverschrijdende mogelijkheden te creëren om dit materiaal nuttig te gebruiken. Hiertoe worden werken uitgevoerd (landschapsheuvels, fietspaden) die de integratie van dit materiaal in het grondgebied en het duurzaam gebruik ervan bevorderen. Het project zal dienen als bewijs dat materiaalterugwinning haalbaar is en gunstig is voor de circulaire economie. Hierbij moeten ook oude sedimentstortplaatsen worden gelinkt aan de vraag van grote bouwwerven in het grensgebied. Rond het hergebruik van materiaal bestaan alleszins nog heel wat uitdagingen op vlak van engineering. Deze uitdagingen wil het project aangaan door matrices en meetinstrumenten te ontwikkelen voor de typering van een omgeving en door innoverende en duurzame technologieën toe te passen voor betonformulering, de productie van het cement voor burgerlijke bouwkunde en de productie van granulaat op basis van geruimd materiaal voor de isolatie van gebouwen.

Financiƫle info

Partners

ISSeP (Walloniƫ), MOW Waterkundig Laboratorium (geassocieerd), VITO

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen