Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen zijn drie regio's waar de waterlopen goed met elkaar in verbinding staan. Het zwakke reliëf leidt tot een sterke sedimentatie en de nood om te ruimen is er hoog.

Dit probleem kan nog verergeren door de toename van de regenval als gevolg van de klimaatsverandering. In deze regio's zijn er weinig bewezen en duurzame oplossingen voorhanden om de gebaggerde sedimenten nuttig te gebruiken. De beheerders en besturen wachten nog steeds op doeltreffende oplossingen om dit materiaal te benutten. Frankrijk en België zijn eveneens grondgebieden met veel braakliggende gronden die wachten op een herbestemming, een overblijfsel van het rijke industriële verleden, wat leidt tot een aanzienlijk volume ontgonnen grond dat beheerd moet worden of waar een nieuwe bestemming voor moet worden gevonden. De opzet van het VALSE-project is om grensoverschrijdende mogelijkheden te creëren om dit materiaal nuttig te gebruiken. Hiertoe worden werken op ware grootte uitgevoerd (landschapsheuvels, fietspaden) die de integratie van dit materiaal in het grondgebied en het duurzaam gebruik ervan bevorderen. Het project zal dienen als bewijs dat materiaalterugwinning haalbaar is en gunstig is voor de circulaire economie. Om tot een geslaagde integratie van het hergebruikte materiaal in het grondgebied te komen, moeten oude sedimentstortplaatsen ook worden beschouwd vanuit de relatie tussen de natuur en de gezondheid, de impact op het omgevingsmilieu en moet het aanbod aan sedimenten en gronden worden gelinkt aan de vraag van grote bouwwerven in het gebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Rond het hergebruik van materiaal bestaan nog heel wat uitdagingen op vlak van engineering. Deze uitdagingen wil het project aangaan door matrices en meetinstrumenten te ontwikkelen voor de typering van een omgeving en door innoverende en duurzame technologieën toe te passen voor betonformulering, de productie van het cement voor burgerlijke bouwkunde en de productie van granulaat op basis van geruimd materiaal voor de isolatie van gebouwen. Het idee achter het VALSE-project dat past in een context van duurzame ontwikkeling en circulaire economie, zal ook worden bekendgemaakt bij een breed publiek. Omdat het project gericht is op het behoud van de waterlopen door een geïntegreerd sedimentbeheer, het hergebruik van materiaal en de integratie ervan in het grondgebied, sluit VALSE eveneens aan bij de strategische prioriteiten van INTERREG V.

Financiële info

Projectleider

ISSeP

Partners

VITO nv, Association pour la recherche et le développement de méthodes et processus industriels (ARMINES), BRGM - Service géologique régional Nord Pas de Calais, INERIS, DGO2 - Direction des recherches hydrauliques, Université Lille 1, Centre Terre et Pierre, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Douai

Thema

Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen