VALBREE - Valorisatie van afgedankte kunststoffen in elektronische apparatuurElectrische en elektronische apparaten helpen ons bij vele dagdagelijkse taken. Ze zijn wijdverspreid en vormen ook een belangrijke component in de afvalstroom. Er zijn dan ook heel wat bedrijven in de INTERREG Vlaanderen Wallonië Frankrijk-regio die zich met het inzamelen van deze afval bezighouden. Veel van deze producten bevatten gebromeerde brandvertragers zoals polybroomdifenylethers of polybroomdifenylen. Vele van deze chemicaliën zijn persistente organische verontreinigende stoffen die aanleiding kunnen geven tot ernstige gezondheidsproblemen. Momenteel is er geen manier om deze chemicaliën en de kunststoffen die deze chemicaliën bevatten op een efficiënte manier te verwerken.

Deze thematiek is een deel van een belangrijk probleem bij het herinzetten van gerecycleerde materialen. Vele materialen die momenteel uit de markt terugkeren om te recycleren bevatten chemicaliën die tot 10 à 20 jaar toegelaten waren maar momenteel verboden zijn. Het verwijderen van deze chemicaliën of onschadelijk maken is de sleutel tot een belangrijke stap in het verhogen van het hergebruik.

UMET en CREPIM (twee partners in dit project) hebben in het verleden onderzoek gedaan naar het onschadelijk maken van brandwerende chemicaliën via fotodegradatie. Het proces is relatief eenvoudig en biedt perspectieven om dit op grote schaal toe te passen. De effectiviteit van deze behandelingsmethode werd reeds aangetoond voor textiel voor decabroomdiphenylether. Echter voor kunststoffen werd deze route nooit verder ontwikkeld. Dit is het onderwerp van voorliggend dossier.

Om dit proces voor kunststoffen te kunnen toepassen moeten echter nog een aantal problemen worden opgelost. De lage penetratiegraad van licht in vaste ondoorzichtige materialen zal worden aangepakt via vermaaltechnieken en met roer- en mengtechnieken zal gepoogd worden de brandvertrager te vernietigen. Uiteraard zullen de procescondities moeten worden afgestemd op dit nieuwe presentatievorm van het materiaal.

De bedoeling van dit dossier is tot een demonstratie te komen van het nieuwe proces. Hieraan worden verschillende communicatieacties gekoppeld en kunnen op materialen geleverd door bedrijven de haalbaarheid verder worden aangetoond.

 

Financiële info

Projectleider

CNRS

Partners

Centexbel/VKC, Materia Nova, CREPIM, Université de Lille - Lille

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen