Digitalisering en automatisering doen jobinhouden in sneltempo veranderen en competenties in sneltempo verouderen. Om een duurzame loopbaan te kunnen garanderen, is het dan ook cruciaal dat werknemers hun skills regelmatig kunnen upgraden. Maar het belang van levenslang leren wordt nog altijd onderschat en opleidingsactoren zijn vaak niet voldoende uitgerust om de gevraagde digitale en technische skills te kunnen aanleren.

Het gevolg is een grote skills mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In combinatie met de arbeidsmarktkrapte, maakt dit dat bedrijven het steeds moeilijker hebben om mensen met het juiste profiel te vinden en technologische innovaties op de werkvloer door te voeren. Valorisatie van technologische innovaties is nochtans cruciaal voor duurzame economische groei en werkgelegenheid.

Met UPSKILL willen POM West-Vlaanderen en VDAB deze negatieve spiraal doorbreken en de basis leggen voor een kwalitatief en vraaggericht opleidingsaanbod in West-Vlaanderen. De focus ligt daarbij op technische profielen in de West-Vlaamse speerpuntsectoren nieuwe materialen, voeding, mechatronica & machinebouw, blue energy en logistiek.

UPSKILL helpt de opleidingsactoren om de competentiekloof te dichten door te investeren in toekomstgerichte, open opleidingsinfrastructuur waar maximaal de kaart van digitalisering en digitale toepassingen wordt getrokken. Daarnaast informeert UPSKILL werkgevers, werknemers en werkzoekenden over het belang van digitale skills en levenslang leren om zo een grootschalige digitale mobilisatie op de West-Vlaamse arbeidsmarkt te realiseren.

Financiële info

Projectleider

POM West-Vlaanderen

Partners

VDAB

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen