TRIPLE C - Climate resilient Community-bases Catchment planning and managementDe voorspelde klimaatwijzigingen leiden tot het frequenter voorkomen van extreme neerslagbuien afgewisseld met periodes van extreme en langdurige droogte. Hierdoor stijgt het risico op modderoverlast door erosie enerzijds en wordt het risico op wateroverlast en watertekort anderzijds groter.

Omwille van de grote economische impact die overstromingen en bijhorende modderlast en droogtestress teweeg brengen, is het noodzakelijk om nu de passende stappen te zetten. Het project TRIPLE C zoekt, vertrekkende vanuit de actoren (=community based), in het bovenstrooms gebied (Catchment planning and management) een antwoord om de stroomgebieden weerbaarder te maken voor klimaatwijzigingen (Climate resilient).

In West-Vlaanderen wordt gewerkt in het stroomgebied van de Rivierbeek:

- er wordt een werkgroep opgericht waarin lokale landbouwers, de provinciale dienst waterlopen, de gemeenten, de gebiedsgerichte werking en de VLM zetelen. Vanuit de werkgroep worden de kansen die in het landschap aanwezig zijn om overstromingen en water /modderoverlast te voorkomen aangeduid.

- op het terrein worden:

1. (bestaande) private irrigatieputten dynamisch ingezet in het vinden van een antwoord op overstromingen enerzijds en watervoorziening voor land- en tuinbouw anderzijds

2. erosiebeperkende maatregelen uitgetest

Door samenwerking met andere partners, doen we in West-Vlaanderen inspiratie op rond hoe om te gaan met de water-gerelateerde uitdagingen die de klimaatsverandering met zich meebrengt.

 

TRIPLE C

Financiƫle info

Projectleider

Somerset County Council

Partners

INAGRO, Farming and Wildelife Group - (FWAG South West), Devon Wildlife Trust, Kent County Council, Waterschap Brabantse Delta, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Provincie Antwerpen, Agrobeheercentrum Ecoskwadraat (ABC ECO2), Provincie Oost-Vlaanderen, Provinciaal proefcentrum voor de Groenteteelt PCG, Vlaamse Milieumaatschappij

Thema

Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen