TransStat - Structurele uitwisseling van omgevings- en sociaal-demografische data van de grensgebieden

Goede beschikbare informatie is een basisgegeven en een essentiële voorwaarde wanneer individuen, bedrijven, organisaties of overheden willen samenwerken in een grensoverschrijdende omgeving. Voor veel domeinen volstaat de beschikbare informatie niet, of net wel maar is het niet duidelijk waar deze te vinden is en hoe ze kan worden uitgewisseld. Een gemeenschappelijk beleid en gemeenschappelijke acties bepalen kan maar als men een duidelijke kijk heeft op de grensoverschrijdende realiteit. De statistische instrumenten aan beide zijden van de grens volgen uiteenlopende werkwijzen.

Het verzamelen en uitwisselen van informatie in (strategische) domeinen gebeurde tot op vandaag enkel in het kader van Europese projecten of is beschikbaar via Eurostat of andere organisaties maar voldoet dan niet altijd aan de noden op het vlak van detail of beschikbaarheid in de tijd.

Doel van TransStat is net om een structureel samenwerkingsmodel voor het uitwisselen van grensoverschrijdende data op te zetten via samenwerkingsverbanden (protocollen) tussen verschillende overheidsniveaus aan  weerszijden van de grens. Op lange termijn moet het resultaat van dit project er voor zorgen dat de gezamenlijk bepaalde beleidsopties en de gemeenschappelijke initiatieven doeltreffender kunnen worden voorbereid dankzij het afstemmen van netwerken en systemen voor gegevensverzameling en uitwisseling aan beide kanten van de grens.

Financiële info

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen

Partners

Conseil Départmental de Nord (CD59), Préfecture de la région Hauts de France, Institut Scientifique de Service Public

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen