TRANSAE - naar Agro-EcologieTRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ecologie en een kader opstellen voor de ontwikkeling van deze landbouw.

Bij agro-ecologie worden ecologische principes in de landbouw toegepast. Deze vorm van landbouw respecteert mens en milieu en is economisch veerkrachtig. De 1ste stap is gebaseerd op een groep pioniers op dit vlak en bestaat erin hun parcours en alle processen te begrijpen die hen tot transitie naar meer agro-ecologie hebben aangezet. Dit proces kan gebruikt worden om een participatieve methodiek voor landbouwers te ontwikkelen zodat ze zich agro-ecologische innovaties eigen maken. Deze methodologie zal tijdens het project continu evolueren en zal de ontwikkeling van de agro-ecologie in de landbouwsector bevorderen. In een 2de, gelijktijdig uitgevoerde fase zullen het systeem en de praktijken van elke deelnemende landbouwer geanalyseerd worden. Elke landbouwer bevindt zich op een ander niveau, bij sommige zijn bepaalde praktijken al een feit terwijl ze bij anderen een doelstelling op korte termijn vormen. De belangrijkste technische componenten die behandeld zullen worden, betreffen enerzijds de instandhouding van het bodemleven, in samenhang met een verminderde bewerking van de grond en  verminderd gebruik van landbouwgrondstoffen, en anderzijds meer autonomie dankzij technieken voor optimale valorisatie van veevoeder, zoals drogen in de schuur, maar ook het gebruik van mengteelten. Daarna worden samen met deze landbouwers meerdere experimenten uitgevoerd, om de slecht beheerste techniekcombinaties te testen die een extra stap voor een verbeterde prestatie van deze agro-ecologische systemen kunnen vormen. Een mooi voorbeeld zijn experimenten om de bodembewerking in de biologische landbouw te reduceren of overbodig te maken.

Financiële info

Projectleider

Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale (PNRCMO)

Partners

INAGRO, APAD 62, CEDAPAS

Thema

Landbouw en visserij

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen