Tourism Lab - Een toeristisch laboratorium voor grensoverschrijdende experimentenIn een wereld die vlug verandert, is het essentieel een aanbod te ontwikkelen dat beantwoordt aan de noden van de huidige bezoekers. Cruciaal hierbij is dat toeristische actoren zich blijven ontwikkelen om hun concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van de regio te verhogen.

Om de toeristische economie te ondersteunen en innoveren, is het noodzakelijk om de focus te leggen op de klantbeleving in plaats van op de bestemming en het gestandaardiseerd massatoerisme in te ruilen voor een op maat gemaakt toerisme dat beantwoordt aan de noden van de individuele bezoeker. Daarom streeft dit project ernaar om een laboratorium te creëren voor grensoverschrijdende experimenten en innovaties op vlak van belevingstoerisme, gebaseerd op verschillende acties:

- Opzetten van een Collectief Kennisforum met 200 deelnemers. Dit Kennisforum omvat een grensoverschrijdend kennisplatform, 20 creatieve workshops voor individuele projecten en collectieve projecten met gebiedsgerichte focus op i-tourism (innovatie) en e-tourism (Experience).

- Creatie van 45 belevingen door 200 toeristische actoren, waarvan 21 innovatieve belevingen in individuele ondernemingen, 12 verbindende thematische of grondgebiedgebonden belevingen en de realisatie van de transfer van 12 belevingen van de ene regio naar de andere.

- De begeleiding van 60 private en publieke toeristische ondernemers in een individueel coachingsparcours met focus op grensoverschrijdend potentieel.

- De oprichting van een team van 15 experience managers die een expertise opbouwen op vlak van beleving en innovatie

- De organisatie van een grensoverschrijdend congres rond toeristische innovatie met 500 deelnemers

- Het ontwikkelen van grensoverschrijdende promotiecampagnes rond de ontwikkelde innovatieve belevingen

De doelstelling is een stijging van het totale bezoeksaantal met minstens 48.000 bezoekers en 20.000 overnachtingen in op het grensoverschrijdende grondgebied tijdens de looptijd van het project, maar met een effect dat op lange termijn groter zal zijn.

Het project beantwoordt aan een lacune langs weerszijden van de grens op het gebied van innovatie ten dienste van het toerisme en de professionalisering van de toeristische operatoren. Tourism Lab wil een grensoverschrijdende dynamiek creëren door de overgang van toeristische ondernemers naar een belevingseconomie te begeleiden rond grensoverschrijdende thema's en uitdagingen. 

Financiële info

Projectleider

IDETA

Partners

Westtoer, Maison du tourisme de la Picardie, ADRT Nord

Thema

Toerisme en recreatie

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen