To prepare the 2 Seas Region for the emerging trend in Climate ChangeKlimaatverandering heeft een grotere impact gehad op het 2 Zeeën gebied (België, Nederland, Verenigd koninkrijk en Frankrijk) dan geanticipeerd. De integriteit van de dijken aan de kustlijn en rivieren wordt steeds vaker op de proef gesteld door extreme weer condities. Is de kustbescherming veilig genoeg en hoe effectief is de noodhulp wanneer er een dijk breekt? Hoe kan de combinatie van kustbescherming en noodhulp effectief blijven wanneer er een noodsituatie uit breekt? Deze vragen zijn erg relevant voor lokale stakeholders wiens welvaart afhankelijk is van kustbescherming.

Het project Polder2C’s biedt een unieke kans om de huidige kustbescherming te testen en de veerkracht tegen overstromingen te verbeteren. Dit wordt gedaan door middel van het vergoten van de klimaat adaptatie capaciteit op een strategisch, tactisch en operationeel level. Dertien partners binnen het 2 Zeeën gebied en meer dan dertig ‘observatie’ organisaties gaan samen werken aan het creëren, uitvoeren en evalueren van een serie van experimenten met de focus op dijk prestatie en effectiviteit van noodhulp in de Hedwige-Prosper polder. Deze polder is een uniek gebied van 6 km2 wat klaar staat om ontpolderd te worden en te veranderen in een nieuw getijden gebied. Zodra een nieuwe dijk gebouwd is, zullen de oude dijk en het gebied erachter gebruikt worden als een living lab voor experimenten en oefeningen op grote schaal.

Polder2C’s legt de nadruk op het belang van doorgeven van kennis naar studenten en young professionals. Het living-lab in de Hedwige-Prosper geeft kansen om evenementen te organiseren met de focus op educatie en zal studenten van harte welkom heten in het participeren binnen de veld activiteiten. Een winterschool, een dijk challenge en excursies zijn maar een paar voorbeelden van de mogelijkheden om actief mee te werken binnen Polder2C’s voor de volgende generaties.

Binnen Polder2C’s wordt er gefocust op drie aspecten:

1.     Waterkeringen: Onderzoek naar de veerkrachtigheid en hoe robust de dijken zijn door middel van dijk stress tests, bijvoorbeeld een overstroming, golf overslag en de groei van een doorbraak onder verschillende condities.

2.     Noodhulp: Onderzoek naar de effectiviteit van noodhulp in het geval van een dijk doorbraak, mogelijk gemaakt door de beschadigingen aangebracht gedurende de dijk stress tests.

3.     Kennis infrastructuur: Versterking van de in de living lab opgedane kennis door middel van ontwikkeling van gebruiksvriendelijke informatie en data platforms, betrokkenheid van studenten in de veld activiteiten en het integreren van de uitkomsten in het curriculum van verschillende educatie vormen.

Financiële info

Projectleider

Foundation for Applied Water Research

Partners

Afdeling mobiliteit en publieke werken, Katholieke Universiteit Leuven, Université de Lille, South West Water - SWW, Environment Agency, Delft University of Technology, Provincie Zeeland, Ministerie van defensie, ISL Engineering, HZ University Of Applied Sciences

Thema

Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen