(t)huis op het platteland: de boer met preventieve toolsMet dit project maken de partners werk van preventie van dak- & thuisloosheid binnen de plattelandsgemeenten uit regio Midden West-Vlaanderen. Deze problematiek is hier immers minder zichtbaar, maar daarom niet minder sterk aanwezig.

Concreet bewandelt het partnerschap 2 sporen:

  1. Enerzijds richten ze zich tot school- & instellingsverlaters en andere kwetsbare personen zodat zij de nodige bagage opdoen om zich goed te kunnen handhaven op de woningmarkt. Dit op een interactieve en integrale manier, met methodieken die aansluiting vinden bij hun leefwereld.
  2. In tweede instantie zetten ze in op het pro-actief benaderen van kwetsbare huurders op het platteland om uithuiszetting zoveel als mogelijk te voorkomen. Dit via samenwerking met intermediairen die hulp- of dienstverlening bieden aan huis in het kader van vroegdetectie, via het ondersteunen van woon- & welzijnsorganisaties in het maximaal effectueren van sociale rechten bij hun cliënten en via het optimaliseren van dialoog en samenwerking tussen alle relevante actoren in het kader van preventie van uithuiszetting (SVK’s & SHM’s, woondiensten, private verhuurders, vrederechters, deurwaarders, OCMW, CAW, ...).

Dit preventief luik kadert binnen een ruimere regiostrategie rond dak- & thuisloosheid die de diverse woon- & welzijnspartners uit regio Midden West-Vlaanderen onderschrijven

Financiƫle info

Projectleider

CAW Centraal-West-Vlaanderen

Partners

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw, Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg / PRIT, Huisvestingsdienst regio Izegem, Woondienst Regio Roeselare, Woonwinkel regio Tielt, OCMW's betrokken gemeenten, BUSO, vzw Onze Kinderen, Gemeenschapsinstelling De Zande, Penitentiair landbouwcentrum Ruiselede, Familiehulp vzw, Solidariteit voor het gezin (dienst thuiszorg), Thuishulp Bond Moyson

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen