Technische Bijstand Interreg France-Wallonie-VlaanderenHet Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen 2014-2020 is een ambitieus programma. Daarvoor is een gedegen programmamanagement nodig. Het werk van het technisch team, het gemeenschappelijk secretariaat en de overige programma-autoriteiten wordt georganiseerd door het project 'Technische Bijstand' en mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Focus ligt op drie specifieke doelstellingen:

- zorgen voor een efficiënt strategisch, administratief en financieel beheer van het programma

- zorgen voor een controle van de uitgaven met naleving van de communautaire regels

- informeren van (potentiële) projectpartners en het grote publiek

- evaluatie, opvolging en begeleiding van projecten

Financiële info

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen

Partners

Région Hauts de France, Région Grand Est, Vlaamse Overheid (Agentschap Innoveren en Ondernemen, VLAIO), Provincie Oost-Vlaanderen, Waalse Gewest (Wallonie-Bruxelles International, wbi)

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen