Het project Tous Eco-Citoyens! - Allen Eco-burger! (kortweg TEC!) vertrekt vanuit de vaststellingen dat:

  1. Biodiversiteit niet stopt aan de grens, maar het beheer wel;
  2. Biodiversiteit voor veel mensen een ver-van-mijn-bedshow is;
  3. De EU in haar EU2020-strategie erkent dat de huidige groei een sterke menselijke druk legt op de natuurlijke hulpbronnen;

Langs de Frans-Belgische grens hebben de partners daarom de handen in elkaar geslagen om over een periode van slechts 3 jaar en voor een gebied dat loopt van de Noordzeekust tot Chimay (en meer dan 3.500 km² beslaat!) grensoverschrijdende actieplannen voor 10 doelsoorten of habitats te ontwikkelen en er voor te zorgen dat de inwoners echte eco-burgers worden. Eco-burgers die zichzelf zien als integraal deel van hun leefomgeving, en actief meewerken aan het behoud of verbreding van de lokale biodiversiteit.

Enkel door op deze schaal te werken en de lokale bewoners, ondernemers en politici zelf te betrekken bij het biodiversiteitsverhaal kunnen we op langere termijn de biodiversiteit als grensoverschrijdende natuurlijke hulpbron veilig stellen. Door relatief kleinschalige, lokale biodiversiteitsacties in te passen in een grensbrede strategie krijgen deze acties een weerklank op regionaal niveau en worden de beschikbare middelen efficiënter en effectiever ingezet.

Dit verhaal, en de lessen die er uit getrokken zullen worden, is bijzonder relevant op Europees niveau. Daarom zal bijzonder veel aandacht besteed worden aan de evaluatie en monitoring van onze acties en het verspreiden van de lessen die er uit getrokken worden.

Financiële info

Partners

Inagro, Provincie West-Vlaanderen, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Regionaal Landschap Westhoek, VLM

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen