STRONGHOUSE

Energierenovatie door individuele huiseigenaren verloopt minder snel dan verwacht. De impact van de huidige ondersteunende maatregelen voor deze huiseigenaren is eerder beperkt. Het project Stronghouse zal deze maatregelen aanpassen en herontwerpen. Dit gebeurt op basis van een beter begrip van de drijfveren die huiseigenaren motiveren - individueel en op buurtniveau - om te investeren en de ecologische voetafdruk van hun huizen te verkleinen.

Stronghouse begint met het analyseren van bestaande instrumenten in een Europese context. Door deze instrumenten binnen het partnerschap te delen, te (her-) structureren en te verbeteren met complementaire tools, zal Stronghouse de impact van instrumenten vergroten. Het project wil 4 gerelateerde, ondersteunende maatregelen realiseren: (1) vormgeven van nieuwe technische en financiële oplossingen waarmee bewoners kunnen investeren in energie-efficiëntie en duurzame energiebronnen; (2) een buurtaanpak om de benodigde schaalgrootte en drijfveren te bekomen om te investeren; (3) organiseren van een ketensamenwerking tussen regionale kmo’s sterk in energievernieuwing voor individuele huiseigenaren; (4) oplossingen voor de verdere uitrol van de ontwikkelde oplossingsstrategieën.

Dit project vormt een sleutel om de energieprestaties van gebouwen versneld te verbeteren en streeft ernaar om de voetafdruk van 15.000 woningen te verkleinen, 100 miljoen euro aan investeringen te genereren en 50 kiloton CO2 minder uit te stoten.

Financiƫle info

Partners

Gemeente Roeselare, IGEMO, Katholieke Hogeschool Vives Noord vzw, Provincie Drenthe (Nederland)

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen