STEPS4YOU - Global STEPS om het bewustzijn rond competenties, verworven door anderstaligen, te ondersteunen (microproject)De toegang tot de arbeidsmarkt in onze grensoverschrijdende regio omvat heel wat drempels voor anderstaligen, zoals de taal of erkenning van hun diploma. Dit belemmert zowel hun sociale als professionele integratie.

Met de online tool Global Steps, ontwikkeld binnen een Erasmus+ project willen we de competenties van deze doelgroep, verworven buiten een traditioneel academisch parcours, herkennen en expliciteren. Om dit te bewerkstelligen zullen professionelen uit het ruime werkveld samenwerken. We willen binnen dit project met relevante partners een lerend netwerk vormen waarin de focus ligt op de methodologie van de tool, het experimenteren met de verschillende doelgroepen en de uitwisseling hieromtrent.

Op het einde van dit project hebben de professionals kansen gecreëerd voor anderstalige werkzoekenden om hen via Global STEPS bewust te maken van hun competenties die ze kunnen gebruiken in ondernemerschap of tewerkstelling.

Financiële info

Projectleider

Cap Solidarités

Partners

Huis van het Leren, Fédération des Centres d'Insertion, CIEP Hainaut Centre

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen