Stek is een relatief jonge vzw, met zijn zetel op een oude geklasseerde hoeve. Stek brengt landbouwers, lokale buurtbewoners en zorgmensen dichter bij elkaar brengen. Stek doet zo op een innovatieve manier aan zorgverlening, waardoor deze zorg inbedding krijgt in een ruimere leefwereld.

Stek kan echter niet voorgesteld worden zonder ook Stoppel te benoemen. Stoppel is een kleinschalig gemengd landbouwbedijf op dezelfde boerderijsite, dat inzet op een korte keten. Stoppel verkoopt zijn landbouwproducten aan Stek en geeft zo aan Stek de kans om haar doel te bereiken: via landbouw, arbeid en natuur met mensen die net buiten het maatschappelijk veld vallen, aan de slag te gaan.

Met de financiële steun uit dit project bouwt Stek de ontmoetingsruimte en zuivelarij verder uit. Extra personeel wordt ingezet voor de zorgverlening naar zorggasten en buurtwerking.

Financiƫle info

Projectleider

Stek VZW

Thema

Gebiedsgerichte werking, Welzijn

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen