SPRONG - Stroomlijnen van Processen en RendementOptimalisatie leidt tot betere Netwerk en GroeiHet project SPRONG mikt op kleinschalige voedingsbedrijven (focus tot 10 VTE), waaronder korte keten spelers. Hun activiteiten ontwikkelden zich meestal stap per stap in functie van de vraag, beschikbare ruimte, tijd en financiële mogelijkheden. In sommige gevallen combineren ze voedingsproductie met primaire productie en blijft er weinig tijd over om structureel aandacht te besteden aan operationele optimalisatie.

Door het Stroomlijnen van Processen en Rendementen te Optimaliseren wordt het operationele beheer performanter gemaakt wat leidt tot een versteviging van de positie in het regionaal voedselproductie-Netwerk en de mogelijkheid tot Groei. Innovatieve arbeidsorganisatie, aanpassen van interne werkprocédés en elimineren van verspilling leidt tot efficiëntere organisaties. Dit verstevigt hun marktpositie binnen het korte keten netwerk waardoor de vitaliteit van de plattelandsgemeenschap versterkt wordt.

Via 20 scans bij kleinschalige voedingsbedrijven willen we aantonen wat de impact is van SPRONG. We mikken op verwerkers van hoeve- en streekproducten in een doorgroeifase. Er zullen ook 5 workshopreeksen georganiseerd worden om in groep procesoptimalisaties uit te werken, in te voeren en te evalueren. Dit bevordert de samenwerking tussen actoren binnen de korte keten en toont waar nieuwe samenwerkingsvormen mogelijk zijn. De kennis en ervaringen van de concrete realisaties worden verspreid naar hoeve- en streekproducenten en kleinschalige voedingsbedrijven.

Financiƫle info

Projectleider

POM West-Vlaanderen

Partners

INAGRO, Boerenbond West-Vlaanderen, Unizo

Thema

Gebiedsgerichte werking

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen