Sociale restauratie en inclusief wonen in historisch stadscentrum DiksmuideIn dit Leader-project slaan vzw De Lovie en OCMW Diksmuide de handen in elkaar om tewerkstellingskansen te verhogen van personen die moeilijk geactiveerd geraken. Beide sociale organisaties willen duurzame, betaalbare en kwaliteitsvolle woningen realiseren in het historisch centrum van Diksmuide. Een deel van de restauratiewerkzaamheden wordt aanbesteed via de sociale clausule en er wordt ook een opleidingstraject in de bouw georganiseerd voor laaggeschoolden, langdurig werklozen, leefloners en gelijkgestelden.

De Lovie vzw en het OCMW werken hiervoor samen met de VDAB en clusterwerking De Opstap. We hopen op die manier deze kwetsbare doelgroepen beter te integreren in de samenleving. Ook voor de huidige en toekomstige bewoners van beide sites (nl. personen met een verstandelijke handicap en financiaal kwetsbare senioren) willen De Lovie vzw en het OCMW maximaal inzetten op inclusie en vermaatschappelijking van de zorg. Op die manier willen we werken aan een warme en zorgzame samenleving, de sociale cohesie versterken en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt. Een belangrijke stap hiertoe is het stimuleren, versterken, ondersteunen en professionaliseren van het vrijwilligerswerk.

De Provincie West-Vlaanderen wil, o.a. vanuit Acasus en in samenwerking met VIVES, de renovatie van het begijnhof en de burgerlijke godshuisjes aangrijpen om in de Westhoek versterkt in te zetten op het thema woningkwaliteit en duurzaamheid in een erfgoedomgeving.

Financiële info

Projectleider

De Lovie vzw

Partners

Provincie West-Vlaanderen, OCMW Diksmuide

Thema

Welzijn

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen