Smart Services BridgeAlle hogescholen uit de provincies Zeeland en West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om slimme bruggen te leggen richting de kmo’s en mkb’s in het westelijke deel van de grensregio. Hier zijn reeds voorzichtige stappen in gezet, maar de kloof blijkt tot op heden nog steeds aanzienlijk. De hogescholen kunnen hun toegepast onderzoek nog veel gerichter inzetten om technologische dienstverlening aan te bieden, wat het innovatievermogen van de regio versterkt.

Tijdens dit project wordt er gefocust op de ontwikkeling van producten en diensten, de overdracht van technologie, de implementatie van innovatie, het ontwikkelen van netwerken en clusters voor open innovatie en de ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek

De hogescholen zullen met ondersteuning van TUA West, OC West en Dockwize een slimme dienstverlening opzetten voor kmo’s/mkb’s over de grenzen heen, enerzijds via product-technische samenwerkingstrajecten, anderzijds door in te zetten op de begeleiding tot valorisatie van de innovaties. De trajecten zullen uiteenlopende onderwerpen kunnen bestrijken, zoals bijvoorbeeld oplossingen om snel bederfbare voedingsmiddelen langer te kunnen bewaren zonder afbreuk te doen aan de smaak, robotisering in de zorg, en het juiste type lampen voor de glastuinbouw. Via grensoverschrijdende expertdagen worden de ervaringen gedeeld en wordt het kennisnetwerk verder verankerd.

Smart Services Bridge

Financiële info

Projectleider

TUA West

Partners

Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST), OC West-Vlaanderen, Katholieke Hogeschool Vives Noord, Katholieke Hogeschool Vives Zuid, HZ University of Applied Sciences, Stichting Kenniswerf Zeeland/DOK41

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie, Concurrentiekracht KMO

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen