SLIC - Smart Light Concepts  1. Algemeen

In dit project experimenteren de partners met innovatieve openbare verlichtingstechnieken met de bedoeling de CO2-uitstoot en de energiekosten voor openbare verlichting te verminderen. Dit gaat o.a. over openbare verlichting met bewegingsdetectie en smart city toepassingen waardoor de verlichting ook voor andere doeleinden kan toegepast worden zoals bv. verkeerstellingen, meten luchtvervuiling, meten geluidsoverlast,…  

Het project zal tevens onderzoeken welke financieringsmechanismen er voor innovatieve openbare verlichtingstechnieken kunnen bestaan zodat ze in de toekomst breed geïmplementeerd kunnen worden.

Verder onderzoekt het project hoe de vermindering van CO2-uitstoot door openbare verlichting efficiënt kan gemeten worden en hoe deze gegevens geëxtrapoleerd kunnen worden om ook andere gemeenten en organisaties te overtuigen erin te investeren. Er wordt ook nagegaan hoe kan omgegaan worden met de onveiligheidsgevoelens van de burger, zowel op vlak van verkeersveiligheid als op vlak van criminaliteit.

Tot slot wordt een grensoverschrijdend online kenniscentrum opgezet met als doel toegankelijke en direct toepasbare praktische kennis en ervaring te delen.  Zo kan de kennis en ervaring mbt de implementatie van innovatieve koolstofarme openbare verlichting bevorderd en versneld worden.

  1. Pilootinstallatie openbare verlichting

Elke projectpartner heeft z'n eigen pilootproject. Voor de Provincie West-Vlaanderen is dit een demo-installatie openbare verlichting op een fietspad ism Stad Roeselare. 

Fietspad volledig verlicht met zonne-energie
In het najaar van 2019 werd nieuwe verlichting geïnstalleerd op het fietspad langs de Mandel tussen de Smedenstraat en R32. De 23 nieuwe verlichtingspunten langs het 800 meter lange fietspad werken op basis van zonne-energie.

Bijgevolg is dit het allereerste fietspad in onze Provincie dat op een volledig duurzame manier wordt verlicht.

Hoe werkt het?
Zonnepanelen op de daken van de Roeselaarse Expohallen zorgen voor het opwekken van de nodige energie.
In combinatie met een centraal energieopslagsysteem en een onderboring richting fietspad kan het fietspad volledig verlicht worden dankzij zonne-energie.

Volgverlichting
Daarenboven gaat het om volgverlichting. Concreet betekent dit dat sensoren passanten registreren en de verlichtingspunten zich aan de snelheid van die passanten aanpassen. Zijn er geen passanten, dan is er ook geen verlichting. Er wordt dus geen energie gebruikt wanneer dat niet nodig is.

Financiƫle info

Projectleider

Avans - University of Applied Sciences

Partners

Brugge, West-Vlaamse Intercommunale, Provincie West-Vlaanderen, Etten-Leur, University of Portsmouth Higher Education Corporation, Suffolk County Council, Metropole of Amiens, Fluvius

Thema

Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen