SLIC - Smart Light ConceptsIn dit project experimenteren de partners met innovatieve openbare verlichtingstechnieken met de bedoeling de CO2-uitstoot en de energiekosten voor openbare verlichting te verminderen. Dit gaat o.a. over openbare verlichting met bewegingsdetectie en smart city toepassingen waardoor de verlichting ook voor andere doeleinden kan toegepast worden zoals bv. verkeerstellingen, meten luchtvervuiling, meten geluidsoverlast,…  

Het project zal tevens onderzoeken welke financieringsmechanismen er voor innovatieve openbare verlichtingstechnieken kunnen bestaan zodat ze in de toekomst breed geïmplementeerd kunnen worden.

Verder onderzoekt het project hoe de vermindering van CO2-uitstoot door openbare verlichting efficiënt kan gemeten worden en hoe deze gegevens geëxtrapoleerd kunnen worden om ook andere gemeenten en organisaties te overtuigen erin te investeren. Er wordt ook nagegaan hoe kan omgegaan worden met de onveiligheidsgevoelens van de burger, zowel op vlak van verkeersveiligheid als op vlak van criminaliteit.

Tot slot wordt een grensoverschrijdend openbaar verlichtingsplatform georganiseerd, vergelijkbaar met het bestaande platform in West-Vlaanderen waarin de provincie West-Vlaanderen en WVI samenwerken.

Financiële info

Projectleider

Avans - University of Applied Sciences

Partners

Brugge, West-Vlaamse Intercommunale, Provincie West-Vlaanderen, Etten-Leur, University of Portsmouth Higher Education Corporation, Suffolk County Council, Metropole of Amiens, IGEMO

Thema

Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen