Skills NavigatorDe Vlaams - Nederlandse Delta is goed voor een tewerkstelling van om en bij de 5 miljoen mensen. Door de digitalisering, automatisering en robotisering van de havensector is er een sterk toenemende vraag naar hogere technische profielen. Dit opent enerzijds ongekende mogelijkheden voor alle economische sectoren in en rond de havengebieden, maar anderzijds stelt dit zowel de arbeidsmarkt als het onderwijs voor grote uitdagingen. Wil de regio zijn positie van voorloper in innovatie behouden, dan moet ze de juiste mensen met de nodige ‘21st century skills’ kunnen leveren. 

De knelpuntenlijsten van VDAB en UWV benadrukken echter het tekort aan technische profielen. Van onderhoudsmecanicien over technicus tot technisch leidinggevende: het blijft voor werkgevers in de regio problematisch om voldoende geschikte arbeidskrachten met een technische achtergrond te vinden. Omdat te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding en door de groeiende vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing wordt de problematiek alleen maar groter. Met de input van 14 partners zorgt ‘Skills Navigator’ voor een optimale match tussen arbeidsvraag en –aanbod. Daarbij legt ze de focus op het opbouwen van de nodige digitale skills van zowel schoolgaande jongeren als (her)intreders op de arbeidsmarkt tussen 16 en 26 jaar. 

Voor de deelnemende havengebieden in de Vlaams - Nederlandse Delta brengt het project de gevraagde skills van nu en de toekomst in beeld. Als basis werd een reviewrapport rond bestaand onderzoek naar 21st century skills opgesteld. Er werd bekeken welke modellen bestaan en welke toepasselijk op onze context. Uit het bestaande onderzoek ontwikkelden we een Skills Navigator model. Dit model werd vervolgens getoetst bij de werkgevers in de havengebieden aan de hand van een vacatureonderzoek, focusgesprekken en een enquête en op basis hiervan licht bijgestuurd.

Werkgevers kunnen daarnaast via verschillende werkgeversarrangementen de brug maken tussen de werkzoekende, de opleiding en de eigen werkvloer. Alle vormen van werkplekleren worden onder de loep genomen, gaande van de werkgever in het leslokaal tot les geven op de werkvloer. Alle deelnemende partners brachten hun best practices naar voor en deze werden opgenomen in een catalogus werkgeversarragementen, die vrij toegankelijk is voor iedere geïnteresseerde. Het stelt geïnteresseerden in werkgeversarrangementen in staat om mits een filter te kiezen welk soort werkgeversarrangement het meest past. Werkgeversarrangementen variëren immers qua doelgroep, mate van engagement, looptijd, kostprijs, .... Vanaf 2019 gaan de partners aan de slag met de good practices van de andere partners aan de slag in de eigen context om hier uit te leren. Gebaseerd op die ervaringen wordt een gedeelde methodologie uitgewerkt voor het opzetten van nieuwe werkgeversarrangementen in de grensregio. 

Tot slot wordt in de 2019 een start gemaakt met het ontwikkelen van een oriënteringstool voor jongeren die hun skills matcht met wat aan de vraagzijde wordt gevraagd. De werkgeversarrangementen worden aan deze tool gekoppeld, om jongeren en werkgevers onmiddellijk instrumenten aan te reiken om een eventuele skillsgap te overbruggen. In een eerste fase werd onderzocht welke tools er reeds zijn, die ook 21st skills screenen. Dit leverde een tabel op met een overzicht dat duidelijk aangaf dat er nogal wat lacunes zijn in het meten van de 21e eeuwse vaardigheden. Het is een uitdaging om met de tool van Skills Navigator alle skills afdoende af te dekken.

Financiële info

Projectleider

Stad Gent

Partners

Skilliant, Antwerpen, gemeente Rotterdam, Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassen educatie, Kazi, Stichting STC-groep, gemeente Terneuzen, UWV, VDAB, Thomas More Kempen vzw, Samenwerking beroepsonderwijs - bedrijfsleven, Portstream, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen