SIREE - Social Integration of Refugees through Education and Self EmploymentMeer dan 1,2 miljoen vluchtelingen kwamen in Europa binnen in de 2 Zeeënstreek, waardoor de druk en de uitdaging voor de regio’s in dit gebied enorm gestegen is. Er stellen zich niet alleen financiële uitdagingen maar ook uitdagingen naar methodes hoe we kunnen voldoen aan de noden van deze vluchtelingen en hoe deze mensen kunnen geïntegreerd worden in de lokale economie. Integratie begint in het onderwijs. Momenteel slagen de reguliere schoolsystemen, ondanks al de goed bedoelde projecten, er niet altijd in om vluchtelingenkinderen effectief te integreren. Participatie van jongere kinderen is laag, ook in middelbare scholen zijn kinderen vaak afwezig. Er is ook heel weinig ouderbetrokkenheid.  In het project wordt ingezet op nieuwe methodieken, gebaseerd op cocreatie die kunnen ingezet worden om enerzijds de integratie in het onderwijs te bevorderen en anderzijds vluchtelingen de stimuleren en te engageren om een eigen onderneming te starten. 

Vives concentreert zich op de eerste doelstelling, met name het onderwijs. Vives coördineert het werkpakket waarin een nieuw model rond cocreatie in het onderwijs ontwikkeld en geëvalueerd wordt. Vives engageert zich om in 3 kleuterscholen, 3 basisscholen en 3 secundaire scholen een leergemeenschap op te richten met de ouders (kleuter en lager) of de jongeren (middelbaar). Er wordt gestart met een onderzoek naar de noden en behoeften van de vluchtelingenkinderen, hun ouders, leerkrachten en andere stakeholders (directie, sociale organisaties in de buurt, overheden). Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden de leergemeenschappen opgericht. Een leergemeenschap wordt gedefinieerd als een groep van personen die geïnteresseerd is in een gemeenschappelijk onderwerp of opleidingsgebied en  die kennis uitwisselen en delen. De leergemeenschappen worden samen gehouden door vier cohesiefactoren: functie, identiteit, participatie en gedeelde waarden. Leden zijn afhankelijk van elkaar om te leren en kennis op te bouwen over bepaalde zaken. Binnen elke leergemeenschap wordt een actieplan ontwikkeld. Dit is dus een actieplan dat volledig in cocreatie is opgesteld en bevat acties die ook in cocreatie zullen worden geïmplementeerd.  

Op basis van de uitkomsten van de leergemeenschappen wordt een cursus ontwikkeld voor de lerarenopleiding. In deze cursus worden de hoofdelementen van cocreatie aangeboden en hoe die kunnen worden gebruikt in het onderwijs ( kleuter, lager, secundair). Er zullen ook workshops georganiseerd worden voor professionals in het onderwijs. Tenslotte komt er ook een evaluatie-onderzoek om de impact van die leergemeenschappen in kaart te brengen. Deze impactanalyse dient ook om een soort draaiboek op te stellen en ook andere regio’s of scholen te engageren om deze cocreatie- methodiek te gaan gebruiken.

Financiƫle info

Projectleider

University of Greenwich

Partners

Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw, ARhus, Huis van het Leren, Medway Plus, University College Roosevelt, Mechelen, Gemeente Middelburg, ADICE

Thema

Gelijke kansen, Welzijn

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen