SHINE - Shared value creation in the Healthcare economy through INtegrated business modElsDe demografische evolutie stelt Europa voor maatschappelijke en economische uitdagingen die vragen om innovatieve en creatieve oplossingen. Humane zorg, voedselproductie of leefbare steden, het zijn stuk voor stuk complexe uitdagingen.

Allianties tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en zorginstellingen om de verschillende behoeften beter op elkaar af te stemmen zijn cruciaal willen we innovatieve en kwalitatieve oplossingen zoeken die de vergrijzing met zich meebrengt.

Op basis van hun strategie van slimme specialisaties, ontwikkelen de partners een duurzaam, geïntegreerd business model voor de zorgeconomie. Publiek/private cross sectorale samenwerking is de basis voor hun model. Er ontstaat economische valorisatie door transnationale uitwisseling van "best practices" en dit leidt tot nieuwe innovatieve opportuniteiten in de markt die beantwoorden aan de zorgvraag van de toekomst

 

Financiële info

Projectleider

POM West-Vlaanderen

Partners

Katholieke Universiteit Leuven - campus Kortrijk, Az Groeninge Kortrijk, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Kortrijk, Highland health board (NHS Highland), TNO Innovation for life, regionale Ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter B.V., hogeschool Leiden

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen