SCAPE - Shaping Climate change Adaptive PlacEsKustlandschappen zijn zeer gevoelig voor effecten van de klimaatverandering, zoals overstromingen en regenval. Om zich beter te wapenen hiertegen is het nodig te onderzoeken hoe watermanagement een oplossing kan bieden voor de veerkracht van landschappen.

Deze oplossingen worden ontwikkeld via een LandschapsGeleid Ontwerp (LGO) voor stedelijke, rurale en stadsrand kustgebieden. Het idee is gebaseerd op de Europese Landschap Conventie (ELC) waarin het landschap, eerder dan civiel-technische oplossingen (zoals rioleringen, stuwen en waterbekkens) voor een goed waterbeheer moet zorgen.

Scape ontwikkelt oplossingen door gebruik te maken van een LGO-aanpak voor watermanagementproblemen veroorzaakt door klimaatverandering.

Outputs:

1 LGO-strategie voor het incorporeren van LGO-oplossingen bij watermanagement

1 LGO-methode die landschapgerichte richtlijnen aanreikt voor partners/doelgroepen

6 pilootacties om het gebruik van een LGO in verschillende urbane-, rurale- en stadsrand kustlandschappen te bevorderen

Financiële info

Projectleider

Oostende

Partners

FARYS, Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij, Kent County Council, Brighton & Hove City Council, Gemeente Middelburg, Waterschap Scheldestromen

Thema

Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen