SCAPE wil kustgebieden beter wapenen tegen watergebonden gevolgen van de klimaatverandering zoals overstromingen en extreme regenval. Kustlandschappen zijn zeer gevoelig aan deze problematiek: zij ervaren immers de dubbele problematiek van overstromingsgevaar enerzijds vanuit het binnenland, anderzijds vanuit de zee. Ook is de bescherming tegen de zee niet altijd compatibel met de afwatering naar de zee.

Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen, past het project het concept toe van "landschapsgeleid ontwerp (LGO) toe. Hierbij zorgt het landschap voor een goed waterbeheer, eerder dan (harde) oplossingen zoals rioleringen, stuwen en waterbekkens.

Het project ontwikkelt een LGO-strategie voor het samenbrengen van oplossingen in het waterbeheer. Dit mondt uit in een LGO-methode die richtlijnen aanreikt voor waterbeheerders, ruimtelijke planners en architecten en doelgroepen. Het geheel wordt mee onderbouwd door 6 pilootacties om het gebruik van landschapsgeleid ontwerp te bevorderen in verschillende kustlandschappen (landelijk/stedelijk/stadsranden). De uiteindelijke begunstigden van het projecten zijn de bewoners en andere gemeenschappen van onze kustgebieden.

In Vlaanderen wordt via de pilootacties onder meer gezorgd voor een innovatieve heraanleg van het Zwingebied. Na afloop zal het Zwingebied beter bestand zijn tegen verzanding en daarmee dus volop haar natuurlijke rol in het reguleren van getijden spelen. In Oostende worden via het stedelijk project "Oosteroever" de aanleg van een "city river" ondersteund. Na afloop zal deze "city river", een watermanagementsysteem vormen dat maximaal het hemelwater ter plaatse houdt.

SCAPE

Financiƫle info

Partners

FARYS, Provincie West-Vlaanderen, Stad Oostende, VMM Vlaamse Milieumaatschappij

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen