Samen boeren voor akkervogels in de Moeren'Samen boeren voor akkervogels in de Moeren' zet de samenwerking en sociale cohesie tussen landbouwers en andere plattelandsactoren in de Moeren centraal. Met de oprichting van een agrobeheergroep rond akkervogelbeheer geeft de landbouwsector op een positieve manier invulling aan maatschappelijke vragen rond landschapsinrichting en natuur. Dit komt ook het imago van de landbouwsector ten goede.

De typische plattelandskenmerken van de regio worden sterker op een manier die de economische leefbaarheid van de landbouwbedrijven maximaal bestendigt. Het project zet sterk in op het samenbrengen van landbouwers, de begeleiding ervan en het uitwerken van een groepsgerichte aanpak. Het oprichten van een agrobeheergroep is een grote meerwaarde voor grotere projecten die in de toekomst volgen.

Financiƫle info

Projectleider

Agrobeheercentrum Ecoskwadraat (ABC ECO2)

Thema

Gebiedsgerichte werking, Landbouw en visserij

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen