SALFAR - Saline Farming, Innovative agriculture to protect the environment and stimulate economic growthBij dit project, in het Engels SalFar “Saline Farming – innovative agriculture to protect the environment and stimulate economic growth”, gaat het om een Interreg Vb Noordzeeregio project waar in totaal 15 partners uit alle Noordzeelanden bij betrokken zijn: België, Duitsland, Denemarken, Sweden, Engeland, Nederland, Noorwegen.
Gezien de klimaatveranderingen en de verwachtte zeespiegelstijging in het Noordzeegebied is het voor alle partnerlanden van belang om maatregelen te treffen waarbij ook de landbouw betrokken is.

In elk partnerland is de oprichting van living labs gepland, proefvelden waar met zilte teelt geëxperimenteerd zal worden. In samenwerking met de internationale partners, waaronder akkerbouwers, wetenschappers, en overheidsorganisaties, zullen proeven van zilte teelt uitgevoerd worden.

De volgende zaken staan op het programma:

  • Onderzoek naar verschillende soorten zilte teelten in het Noordzeegebied
  • Delen van kennis en resultaten op internationale basis
  • Opzetten pilot projecten zilte teelten in alle betrokken landen
  • Opzetten van een internationaal netwerk van landbouwbedrijven, marktverkenning, distributie
  • Netwerk van restaurants, (super)markten met speciale aandacht voor zilte teelten
  • Bezoekerscentra, toeristische informatie, educatieve trajecten, waar proces en productie uitgelegd worden en geproefd kan worden

 

Financiële info

Projectleider

Provincie Groningen

Partners

Vlaamse Landmaatschappij, Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVOEV-ILVO), Hoogerwerf Anco, Waddenacademie, University of Lincoln, Stichting 'De Zilte Smaak', Emder Bürgerstftung Regionales, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, Smagen af Danmark, Universiteit Göteborg, VIFU - Videncenter for Fodevareudvikling, Salt Farm Foundation, SFMT, Norges Miljo Biovitenskapelige Universitet

Thema

Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen