Met Ruralité ontwikkelen we innovatieve, creatieve en duurzame producten op vlak van ruraal en gastronomisch toerisme. Er bestaat een groot gevoel van discriminatie tussen rurale en meer verstedelijkte gebieden. Dit project wil samen met de lokale besturen deze ongelijkheden wegwerken en wil in de grensoverschrijdende rurale regio de diensten ontwikkelen die nodig zijn voor het welzijn van de eigen inwoners en voor de professionelen die er werken. Bovendien is het toerisme in de 5 bestemmingen op vandaag een traditionele sector, weinig innovatief en met een gebrek aan professionalisme. Tenslotte merken we dat het aanbod weinig afgestemd is op de noden van de bezoekers van vandaag.
Het doel van dit project is het vergroten van de aantrekkelijkheid van de grensoverschrijdende bestemming, het opwaarderen en beschermen van het grensoverschrijdende patrimonium en het stimuleren van de economie in rurale regio's

Financiële info

Projectleider

Westtoer

Partners

Communauté de Communes de Flandre Intérieure, Maison du tourisme de Wallonie Picarde, Communauté de Communes des Hautes de Flandre, Agence de Développement et de réservation touristique du Pas-de-Calais

Thema

Toerisme en recreatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen