RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeratiesDe omschakeling naar een energiezuinig gebouw gaat vaak te traag omwille van praktische en financiële obstakels, zeker bij particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen. Mobilisatie van burgers en het creëren van voldoende betrokkenheid blijken belangrijke knelpunten. 

Een extra uitdaging is het bereiken van minder kapitaalkrachtige burgers en het opnemen van minder rendabele renovatieprojecten. Ontzorging op maat speelt daarom een sleutelrol. Energie(burger)coöperaties dragen de mogelijkheid in zich om hier sprongen vooruit te maken. In zowel België als Nederland bestaan reeds veel coöperaties. Tot nu toe slaagden enkele zoals Ecopower, Beauvent of Zeeuwind er in om door te groeien tot een professioneel bedrijf.  

In RHEDCOOP wordt, via de complementaire expertise van de betrokken partners, gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatief Energy Services Company (ESCo)-model. Dit model heeft een maatschappelijk doel waarbij coöperaties mee aan het roer staan. Het creëert voor hen de nodige rendabiliteit zodat professionalisering mogelijk wordt. Het hele partnership vereist een intensieve samenwerking tussen energie(burger)coöperaties, eigenaren, middenveldorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en overheden waarbij een volledige menukaart van maatregelen tot stand komt voor en achter de meter, op woning- en buurtniveau.

RHEDCOOP zet elf demonstratieprojecten op om coöperaties op die manier voldoende ervaring en kennis te laten opdoen. Zo zal o.a. binnen de coöperatie Middelburg-Zeeuwind een organisatievorm georganiseerd worden voor een warmtenetsysteem in een woonwijk voor zo’n 30 huizen. Voor RESCoop Gent wordt een model voor de verduurzaming en installatie van hernieuwbare energie voor gezinswoningen en sociale woningbouw voorzien.

RHEDCOOP

Financiële info

Projectleider

Provincie Vlaams-Brabant

Partners

Provincie West-Vlaanderen, Dubolimburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Kamp C Duurzaam Bouwen, Ecopower, Energiecoöperatie Udenhout, Gemeente Tilburg, REScoop Vlaanderen, Stichting Natuur en Milieufederatie, Gemeente Borsele, Gemeente Middelburg, Coöperatieve windenergievereniging Zeeuwind

Prioriteit

Koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen