Circulaire economie is niet meer weg te denken uit het beleid. Ook in de textielsector opent dit perspectieven. Recyclage van textiel is echter geen evidentie en stelt de textielindustrie voor een aantal technische uitdagingen.

RETEX wil textielafval reduceren en innovatie stimuleren. Het project creëert toegevoegde waarde via het aanreiken van nieuwe samenwerkingen en nieuwe economische modellen, naast kennisuitwisseling.

RETEX werkt op drie actiedomeinen: (1) het aanbod van de economische spelers in de textielsector; (2) het beheer van de textielproducten die het einde van hun levensduur bereikt hebben; (3) de marktvraag naar producten die gerecycleerde materialen bevatten.

RETEX stimuleert de samenwerking en kennisdeling tussen de spelers van de recyclagesector, textielsector en de kunststofverwerkers. Op die manier kunnen de verschillende spelers elkaars expertise en verwachtingen leren kennen, alsook de problematieken rond het verwerken van overschotten en afval. Dit moet uitmonden in innovatieve projecten rond eco-design die gebruikmaken van gerecycleerde materialen en die ook economisch leefbaar zijn. Om deze innovatieve projecten kracht bij te zetten, zullen economische modellen worden uitgewerkt.

Daarnaast bestuderen de projectpartners de techno-economische haalbaarheid van intermediaire producten en de daaruit gedestilleerde kwaliteitscriteria voor lastenboeken, het beschikbaar zijn van socio-economische en milieu-data en de mogelijkheid tot het valoriseren van deze materialen in andere toepassingen. Een website rond circulaire economie zal het mogelijk maken om gerecycleerde materialen aan te kopen en een oplossing te vinden voor afvalstromen, zoals producten einde levensduur, productie-uitval,... Deze website zal bestaan uit een materialenbibliotheek, een uitwisselingsplatform en een kennisdatabank van de gekende technologieën, markten en projecten.

RETEX maakt deel uit van de projectenportefeuille GoToS3.

Financiële info

Partners

Centexbel, Fedustria, Pôle competitivité UP-tex (Frankrijk)

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen