RETEX - Regionale textiel recyclageRETEX staat voor het structureren van de textiel waardeketen binnen de circulaire economie door drie verschillende actiedomeinen: Economische actoren ter beschikking stellen van de textielsector, het beheersysteem van "einde levensduur textiel" herbekijken, de marktvraag stimuleren van producten die gerecycleerde materialen bevatten.

De RETEX partners, die allen hun netwerk ter beschikking stellen, willen de verschillende actoren binnen de waardeketen van de textiel en de recyclage en de kunststofverwerkers (producenten en verbruikers), met elkaar laten samenwerken. Op die manier leren de verschillende spelers elkaars expertise kennen en hun verwachtingen kenbaar maken. Daarbovenop leren zij de problematieken rond het verwerken van overschotten en afval beter kennen. Het uiteindelijke doel is innovatie projecten te lanceren rond gerecycleerde materialen die economisch leefbaar zijn, een duurzame waardeketen op te zetten rond gerecycleerde producten en beschikbare secondaire materialen

Het verenigen van de drie regio's versterkt het RETEX programma omdat het zo over de belangrijke kritische massa beschikt en de verschillende, aanvullende kennisactoren bundelt om zo een blijvende, rendabele activiteit op te zetten rond de circulaire textiel economie.

Financiële info

Projectleider

Pôle competitivité UP-tex

Partners

Centexbel, CD2E - Centre de développement des éco-entreprises, Textiel Incubatiecentrum, Fedustria

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen