REQUAPASS - erkenning en kwalificering van verenigingenMet REQUAPASS willen de Franse, Waalse en Vlaamse partners verder gaan dan de bevordering, ontwikkeling en ondersteuning van burger- en verenigingsinitiatieven in hun regio. REQUAPASS focust ook op de opleiding van vrijwilligers, op de ontwikkeling van nieuwe tools voor de erkenning van hun trajecten en op het belang van de impactmeting van het vrijwilligerswerk in de grensoverschrijdende regio.

Hoe kunnen we de verenigingstrajecten van individuen begeleiden, valoriseren en kapitaliseren om de sociale inclusie en de twerkstelling binnen de grensoverschrijdende ruimte te bevorderen? REQUAPASS wil hierop een antwoord bieden met aandacht voor de opleiding van en grensoverschrijdende informatieverstrekking aan alle actoren uit de verenigingssector, alsook voor een reflectieproces over mechanismen voor de erkenning van de competenties inzake vrijwilligerswerk. Het project beoogt de ontwikkeling van grensoverschrijdende opleidingstrajecten gericht op de kennismaking met en het beheer van verenigingen. Dit gekoppeld aan een specifiek erkenningsmechanisme (voor beginners, vrijwilligers, verantwoordelijken van verenigingen, loontrekkende projectbegeleiders, opvoeders...).

De opleidingen zijn gebaseerd op het Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA), dat enkel in Frankrijk bestaat, en zijn bestemd voor een gemengd publiek van Fransen en Belgen die door de partnerstructuren en hun tweede kring worden gemobiliseerd. Dit 2de luik kadert volledig binnen de nieuwe strategie van de Europese Unie inzake competentieverwerving, die iedereen moet toelaten van jongs af aan een brede waaier van competenties te verwerven en deze optimaal te benutten. Deze informele competenties die moeilijk gevaloriseerd en geïdentificeerd kunnen worden, zijn nochtans cruciaal voor de integratie. Daarom willen wij een grensoverschrijdende portfolio ontwerpen en bijdragen aan de toe-eigening en aanpassing van reeds bestaande tools door het gebruik van nieuwe pedagogische instrumenten met een hoog innovatiepotentieel. Tot slot zal ons partnership bijdragen aan een betere kennis van de grensoverschrijdende regio door een netwerk te creëren tussen de Franse en Belgische verenigingen, ontbrekende kwantitatieve/kwalitatieve gegevens over het grensoverschrijdende verenigingsleven te produceren, de verschillende systemen in de 3 deelgebieden van het programma te vergelijken en de activiteiten van het verenigingsleven kenbaar te maken aan de actoren van de institutionele en economische sector

Financiƫle info

Projectleider

Maison des Associations de Tourcoing

Partners

Maison pour Association de Charleroi, INTERPHAZ, Maison des associations de Roubaix

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen