Regionaal mobipunt Station VeurneHet project dient gezien als concrete realisatie, voortbouwend op de resultaten van het onderzoek ‘Ruimtelijke Staat Vlaanderen’ (2016, Departement Ruimte Vlaanderen). Het VITO-rapport reikt trends, feiten, cijfers aan voor een onderbouwd beleid en duidt de Westhoeksteden aan als te versterken kern voor ruimtelijke ontwikkeling. Het wijst erop dat de 4 Westhoeksteden zwak scoren op vlak van mobiliteitsvoorzieningen. Ook Yellow Window rapporteert (2016, ‘Verslag Service design Traject Landelijke Mobiliteit’) over de vervoersarmoede die zich in de streek duidelijk manifesteert, en die gelinkt is aan de ruimtelijke en sociale problemen (ontgroening, vergrijzing, …). De 4 steden worden aangeduid als verzorgingscentra met een te ontwikkelen mobiliteitsaanbod gericht op het omliggende rurale gebied. Daarom stelt het project zich als doel de stationssite van Veurne verder uit te bouwen tot regionaal mobipunt. De investeringen in het bestaande mobiliteitsknooppunt (het treinstation) moeten het mobiliteitsaanbod in de bredere regio versterken. De investeringen zijn gericht op het herorganiseren van het openbaar domein in de stationsomgeving en op het inrichten van de stationssite als volwaardig mobipunt met ruime voorzieningen . De ganse stationsite wordt deze legislatuur opgeknapt. De mobipunt-voorzieningen zullen potentieel eerder gerealiseerd worden dan de herinrichting van de stationsite. Daarom is het mogelijk dat de locatie van het mobipunt in de huidige toestand van de stationsomgeving na een bepaalde tijd verplaatst wordt naar haar definitieve locatie. (zie ook plannetjes) Het project bekijkt de functionele versterking van de stationssite in de bredere context van de Westhoek

Financiƫle info

Projectleider

Veurne

Thema

Mobiliteit en weginfrastructuur

Prioriteit

Duurzaam vervoer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen