RECY-COMPOSITE

Composietmaterialen worden wijdverspreid gebruikt binnen diverse sectoren zoals transport, sport en ontspanning, sanitair, windenergie of luchtvaart. De materialen zijn gemaakt vanuit een kunststof matrix en versterkende vezels. Hun recyclage is een grensoverschrijdende problematiek.

RECY-COMPOSITE biedt een antwoord op de uitdaging die de composietmaterialen stellen op drie verschillende niveaus: chemische recyclage, mechanische recyclage en energierecuperatie. Energierecuperatie wordt overwogen indien de eerste twee opties niet haalbaar zijn.

De projectpartners verrichten toegepast onderzoek, onder meer op de productie-uitval van thermohardende composieten en op composietmaterialen die einde levensduur zijn. De focus ligt hierbij op het hervaloriseren van de materialen, het erkennen van de industriële afzetmogelijkheden voor dergelijke afvalstromen en het identificeren van de behandelingen die nodig zijn om dit te realiseren (enkelvoudige of gecombineerde processen: wassen, verkleinen van materiaal, sorteren).

Zo onderzocht RECY-COMPOSITE bijvoorbeeld de thermochemische recyclage van thermohardende composieten, waarbij de beste methodiek werd gezocht om vezels, carbonresidu en harscomponenten te recupereren. Vervolgens werd gekeken in hoeverre de gerecycleerde componenten gebruikt kunnen worden in brandwerende zwelschuimen.

Binnen het perspectief van de industriële omschakeling, werd ook het economisch aspect mee opgenomen bij het kiezen van geschikte recyclagetechnieken, met respect voor de hiërarchie binnen de verwerkingstechnieken. Ook milieuaspecten (levenscyclusanalyse) werden meegenomen.

De grensoverschrijdende sensibiliseringsacties, begeleiding en bedrijfsondersteuning door het projectteam dragen bij aan de technologietransfer over de landsgrenzen heen.

Financiƫle info

Partners

Centexbel, CERTECH (Walloniƫ)

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen