Gedurende tientallen jaren heeft de mens in een "make, take, dispose' economisch model geleefd. Kunststoffen, met hun ongeëvenaarde eigenschappen en lage kost, zijn een exponent van deze levenswijze. De productie van kunststoffen bedroeg 311 miljoen ton in 2014. Geschat wordt dat in de Europese Unie nog altijd bijna 50% van het kunststofafval gestort wordt, ongeveer 25% verbrand en slechts 25% gerecycleerd. De recyclage van kunststofafval overstijgt zowel in Frankrijk als in België de 30% niet.

Traditionele kunststoffen zijn nagenoeg niet biologisch afbreekbaar en blijven dus in de omgeving voor lange tijd. Verbranding is echter geen betere oplossing aangezien dit bijkomende emissie van broeikasgassen met zich meebrengt. Met de verwachting dat de productie van kunststoffen zal verviervoudigen tegen 2050 en met de bovenstaande percentages in gedachten, is de milieu-impact van en het economisch verlies gepaard gaande met deze stijging overduidelijk. Bovendien is deze problematiek van bijzonder belang voor de programmaregio gezien de aanwezige dichtheid van afvalverwerkende bedrijven en kunststofproducenten en -verwerkers.

Met het PSYCHE project wordt complementaire, internationaal erkende expertise samengebracht in een uniek consortium capabel om oplossingen te bieden voor het probleem van de chemische recyclage van kunststofafval. Het delen van de expertise en de behaalde projectresultaten met het industrieel weefsel in de grensregio en een sterke opleiding van onderzoekers kunnen op die manier de economische toekomst van de betrokken bedrijven uit de regio helpen verzekeren.De projectaanvraag weerspiegelt zo duidelijk de strategische doelstellingen van de drie regio's vertegenwoordigd in dit Interreg programma. Duurzame chemie werd aangeduid als slimme specialisatiestrategie door de Vlaamse Overheid en binnen het Vlaams Materialenprogramma wordt "duurzame chemie en polymeren' vermeld als belangrijke economische cluster in de transitie naar een circulaire economie.

Ook in Wallonië wordt een circulaire economie en de ontwikkeling van industriële activiteiten rond het hergebruik en recyclage van afval gezien als een belangrijk strategisch domein voor economische ontwikkeling.

In de regio Hauts-de-France tot slot, wordt in het bijzonder de koppeling van (bio)gas met katalytischetechnologieën, het onderwerp van deze projectaanvraag, specifiek vermeld in de strategische onderzoeksagenda van de regio.

Financiële info

Projectleider

Universiteit Gent

Partners

CERTECH, CNRS, Université Catholique de Louvain, Ecole Nationale Supérieure de chimie de Lille

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen