PROTOPICH 3.0 - Digitale beeldbewerking en creatieve industrieënDe snelle ontwikkeling van digitale technologieën heeft geleid tot een verandering in consumptiepatronen, producten en markten op het gebied van culturele goederen. Nieuwe diensten en programma's voor het internet en de nieuwe media, mobiele app's voor toerisme, musea, games, serious game, enz., zijn allemaal open terrein voor nieuwe producten op een markt die rijk is aan kansen.

Deze omwenteling schept mogelijkheden voor een generatie van creatieve ondernemers. Toch is de weg van idee tot markt, en uiteindelijk tot succes, vol met valkuilen. Protopitch 3.0 brengt daarom actoren inzake begeleiding van start-ups en innovatieve bedrijven in de culturele en creatieve sectoren van Nord Pas de Calais, Wallonië en West-Vlaanderen samen.

De projectpartners bundelen de kennis en krachten van de drie regio's om een begeleidend ecosysteem te creëren dat bevorderlijk is voor opkomende en in volle ontwikkeling zijnde creatieve ondernemingen, en voor het creëren van grensoverschrijdende toegevoegde waarde. Daarbij gaat het om het identificeren van creativiteit in hogere opleidingen, maar ook op andere plaatsen waar initiatieven ontstaan, zoals universiteiten en onderzoekslaboratoria, op het vlak van creativiteit, technologie, toerisme en design.

Protopitch 3.0 staat voor: acties ondernemen voor het "stimuleren" en laten "groeien" van innovaties die het verschil maken, door ondersteuning en het aanwakkeren van ondernemerszin.

Financiële info

Projectleider

PICTANOVO

Partners

OC West-Vlaanderen, TUA West, Whap's Hub, La maison de l'entreprise

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen