Na twee opeenvolgende crisissen in de melkveesector, zetten de afschaffing van de quota en de liberalisering van de zuivelmarkt de Europese landbouwers terug onder druk. In de afgelopen jaren is de verhoging  van de grondstoffenprijzen (meststoffen, veevoeder) samen een zwakke melkprijs de oorzaak van het feit dat de producent niet langer een correcte vergoeding krijgt voor het geleverde werk. De duurzaamheid van de sector in zijn geheel wordt in vraag gesteld.

Dit project wil, in de huidige delicate context, melkveehouders grensoverschrijdend te helpen om hun technische en economische resultaten te verbeteren. De partners gebruiken 3 instrumenten om dit doel te realiseren:

-Een grensoverschrijdende groep van melkveehouders: om kennis en ervaring over de grenzen heen uit te wisselen

-Diervoederonderzoek: de nieuwe fundamentele kennis zal via het project direct toegepast worden bij de melkveehouders.

-Gezamenlijk bedrijfsbezoeken van voorlichters van de 3 betrokken regio's op dezelfde melkveebedrijven: om de brug te vormen tussen de melkveehouders en het onderzoek en om de diagnose, de manier van advies verstrekken en de inhoud van het advies te vergelijken.

 

Financiële info

Projectleider

INAGRO

Partners

Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVOEV-ILVO), Avenir Conseil Elevage, Institut de l'Elevage, Centre Wallon de recherche agronomiques

Thema

Landbouw en visserij

Prioriteit

Onderzoek en innovatie, Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen