De vraag naar gepersonaliseerde voeding is een onmiskenbare trend in de maatschappij. Ons groeiend bewustzijn rond voeding en gezondheid daagt de voedingsindustrie uit om sterk in te zetten op product- en procesinnovatie. Ook vanuit het huidige gezondheids- en zorglandschap wordt de vraag naar voeding op maat van de patiënt steeds groter. Chronisch zorgbehoevenden zijn erg vatbaar voor ondervoeding en vormen daarom een belangrijke doelgroep binnen het domein van gepersonaliseerde voeding.

Bij het zoeken naar innovatieve oplossingen botsten de partners van OPAV op een aantal ontbrekende schakels in het innovatielandschap. Om dit te verhelpen zal dit project open onderzoeksfaciliteiten aanleggen bij Vives Hogeschool in Roeselare en Brightlands Maastricht Health Campus van Maastricht UMC+ en Universiteit Maastricht, waarbij expertise vanuit de domeinen voeding en gezondheidszorg wordt samengebracht.

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan nieuwe faciliteiten met meetapparatuur voor het analyseren van voeding, en waar screenings kunnen worden gedaan naar de gezondheidstoestand en voedingspatronen van patiënten. Ook zullen er experimentele keukens worden ingericht om maaltijdcomponenten te kunnen bereiden en ontwikkelen, en inspanningsruimtes voor fysieke testen en training op maat.

Met het open karakter van de faciliteiten zal een brug worden geslagen tussen onderzoek, bedrijfsleven en zorgactoren om voeding te ontwikkelen op maat van personen met een chronische zorgvraag. De Brightlands Campus Greenport Venlo, TUA West en de POM West-Vlaanderen zetten mee hun schouders onder het project.

De partners gaan samen met voedingsbedrijven en zorgactoren aan de slag in twee piloottrajecten rond spierzwakte bij ouderen (sarcopenie) en chronische longaandoening (COPD). Naast productontwikkeling wordt gezocht naar digitale tools om de impact van aangepaste voeding op patiënten in kaart te brengen.

Financiële info

Projectleider

POM West-Vlaanderen

Partners

TUA West, Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw, Academisch ziekenhuis Maastricht, Brightland Campus Greenport, Universiteit Maastricht

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen