Proeftuin Voeding-Water - project 1175De stap van onderzoeksfase naar implementatie van technologische innovaties is bij bedrijven vaak nog te groot of te complex. Hierdoor is er sprake van een kloof tussen onderzoek en de uiteindelijke marktpenetratie. Dit EFRO project wil hierop inspelen door een proeftuin op te zetten voor West-Vlaamse voedingsbedrijven.

Dankzij de inrichting van een mini-voedingsfabriek met modulaire pilootlijnen en een bijhorende waterbehandelingsruimte kunnen deze bedrijven op representatieve schaal alternatieve en innovatieve technologieën testen op verschillende eenheidsbewerkingen (wassen, snijden…). Binnen deze proeftuin is het mogelijk om de economische, ecologische en sociale impact van diverse technologieën in kaart te brengen.

Via het project ‘Proeftuin voeding-water’ willen UGent campus Kortrijk, TUA West en VLAKWA hun kennis bundelen ten voordele van bedrijven uit de watertechnologie- en Agrofood(AGF)-sector. Er zal een multidisciplinair netwerk uitgebouwd worden rond de diverse expertises aanwezig in de (academische) onderzoekswereld, de praktijkcentra en de bedrijfswereld rond verwerken van AGF en waterbehandeling. TUA West vormt een belangrijke actor  binnen het triple helixmodel en de beoogde co-creatie. Via regelmatig overleg tussen de leden van thematische werkgroepen zal kruisbestuiving naar andere sectoren mogelijk gemaakt worden. Op die manier kan naast het coërcerende aspect ook een controlerend aspect aan bod komen waarbij nieuwe gebruikers, mogelijkheden en marktopportuniteiten worden ontdekt en besproken.

Financiële info

Projectleider

Universiteit Gent

Partners

TUA West, VITO (Vlakwa)

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen