Plaatsspecifiek kalkstrooien met behulp van RTK-GPSOm de zuurtegraad van de bodem aan te passen in functie van de volgteelt moet er vaak een bekalkingsbeurt op de landbouwpercelen uitgevoerd worden. Dit gebeurt vaak op basis van de analyseresultaten van bodemmonsters verkregen na staalname. De afname van de bodemstalen gebeurt manueel op een 20-tal plaatsen in kruisverband op het perceel. Daarna wordt het ganse perceel met de klassieke kalkstrooitechnieken gelijkmatig bekalkt zonder rekening te houden met plaatsspecifieke behoeftes in het perceel.
In de wetenschap dat het kapitaal van de landbouw in de bodem zit, is een bodemscan zoals die op heden kan gebeuren met het toestel Verisscanner een grote stap vooruit in het tijdperk van precisielandbouw. Ruilverkavelingen en schaalvergroting in de sector leiden geregeld tot samenvoeging van kleinere percelen tot één groter areaal waarbij vaak sterk heterogene zones vervat zitten. Verschillen in de bodemgesteldheid veroorzaken verschillen in opbrengst. Variatie is er ook in de instraling van zonlicht en de vochtvoorziening van een perceel. Waarom dan opteren voor een traditionele kalkgifte die gelijkmatig gebeurt en waarbij sommige plekken ook van kalk voorzien worden terwijl dit overbodig is.
Een bestaande kalkstrooikar zal aangepast worden om variabel te kunnen bekalken op basis van een bodemkaart verkregen na een bodemscan. Dit door de update van de nauwkeurigheid van het GPS-systeem tot op 2 cm afstand alsook een gesynchroniseerde toerentalregeling van de hydromotor die de uitwerpschijf aandrijft.


Er zal met deze techniek dus niet zozeer meer kalk gestrooid worden (ton per hectare), maar wel efficiënter. De grondstof kalk is op zich geen dure grondstof, maar wanneer de Verisscanner op middellange termijn ook in staat zal zijn om in-line Magnesium (Mg) en Kalium (K) te analyseren in de bodem, dan wordt verwacht dat variabel bemesten een hoge vlucht kan nemen.

Financiële info

Projectleider

Parrein NV

Thema

Gebiedsgerichte werking, Landbouw en visserij

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen