PECS - Ports Energy and carbon SavingsDoor het internationale project PECS is het mogelijk om sneller en in grotere mate te verduurzamen dan tot nu toe mogelijk was. De subsidie geeft ruimte om kennis en ervaring aan te trekken om de ambities, zoals energiepositieve bedrijventerreinen, op grote schaal waar te maken.

Het partnerschap bestaat uit decentrale overheden, private partijen en kennisinstellingen uit Engeland, Frankrijk, Nederland en België. Samen ontwikkelen ze verschillende activiteiten en voeren ze uit. Hun activiteiten zijn gericht op energiebesparing, opwekking van duurzame energie en energieopslag op havengebonden bedrijventerreinen.

Een van de onderdelen die onder de subsidie uitgewerkt kunnen worden is het in kaart brengen van het besparingspotentieel van bedrijventerreinen dichtbij de havens in gemeenten Ook wordt uitgezocht met welke maatregelen die besparing bereikt kan worden. Het lokale bedrijfsleven wordt hier actief bij betrokken.

De toenemende vraag naar energie en fluctuaties in energieaanbod door energiebronnen als wind en zon vragen om aanpassingen aan het bestaande elektriciteitsnet. Wanneer we grootschalig gaan investeren in energieopwekking uit duurzame bronnen, is een slim en flexibel energienet nodig. Slimme meet- en regelsystemen maken dit mogelijk. Vooral voor grote verbruikers is dit systeem een uitkomst omdat het zorgt dat ondernemers energie af kunnen nemen op momenten dat duurzame energie ruim voorradig en dus goedkoop is.

Financiƫle info

Projectleider

Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende

Partners

Blue Power Synergy, Universiteit Gent, Hellevoetsluis, Environmental Agency Ijmond, HZ University of Applied Sciences, Centre for studies and expertise on risks, environment, mobility and urban and country planning, Southampton Solent University, Portsmouth, IndaChlor sasu

Thema

Milieu, landschap en natuur, Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen