PARTY - Preventieve en risicobeperkende acties naar jongerenDe projectpartners mbt risicobeperking in Vlaanderen (VAD, CGG en CAW), Frankrijk (Spiritek) en Wallonië (SPVM)  worden verenigd in het project PARTY (Preventive Actions and Risk Reduction towards young people) vanuit de gedeelde vaststelling dat uitgaansgewoonten zijn geëvolueerd (meer uitgaan in privésfeer of verplaatsing naar andere regio's of landen voor specifieke events).

We stellen volgende innovatieve acties voor:

  • Responsabiliseren van het grensoverschijdend publiek door middel van het faciliteren van de toegang tot informatie (op het terrein en online) en preventieve en risicobeperkende materialen 
  • Verbeteren van de context door middel van vorming en responsabilisering van actoren in het uitgaansleven (Quality Bar QB, Quality Nights QN, en Quality Events QE) 
  • Naast projectbeheer, communicatie en evaluatie starten we met onderzoek naar het gebruik van online hulpbronnen (forums, websites, applicaties, sociale media, ...). Een grensoverschrijdende methodologie zal zo worden ontwikkeld om het team online in te zetten. 
  • Vrijwilligers zullen speciaal gevormd worden om actief te zijn op fora en objectieve info m.b.t. drugs en recreatief gebruik te verspreiden (met speciale aandacht naar nieuwe psychoactieve stoffen of NPS). 
  • De online activiteiten laten toe de kennis van het team m.b.t. NPS te verhogen dankzij info die verkregen wordt van gebruikers. In het geval van acuut gevaar wordt deze informatie ook gedeeld met partners op het terrein en verschillende partners in de gezondheidszorg (Eurotox, Modus Vivendi, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, l'Observatoire Français des drogues et des Toxicomanies, l'Agence Régionale de la Santé des hauts de France, VAD) en vice-versa.
  • Tenslotte zal het label QN behouden blijven en verder geïmplementeerd worden, en de labels QE en QB worden uitgebreid naar het gehele werkingsgebied. 
  • Het team voorziet vorming van personeel van uitgaansgelegenheden om preventieve boodschappen en een risicobeperkende filosofie te verspreiden. Daarvoor zal het team beroep doen op e-learning. 
  • Het team zal activiteiten organiseren in alle uitgaansmilieus d.m.v. de meest aangepaste strategie toe te passen.

Financiële info

Projectleider

Service de Prévention Ville de Mons

Partners

CAW Zuid West Vlaanderen, VAD, CGG Eclips, SPIRITEK

Thema

Welzijn

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen