Partons 2.0 - Participatieve ontwikkeling van de streek 

In de grensstreek zijn zowel publieke als commerciële dienstverlening voor de burger stilaan aan het verdwijnen. Dit treft vooral de minder mobiele inwoners in de landelijke regio van de grensoverschrijdende Westhoek. Ook de sociale cohesie van de dorpen in deze regio komt door het verdwijnen van de dienstverlening in het gedrang. Zowel inwoners als lokale besturen kunnen hun steentje bijdragen om deze uitdaging aan te pakken.

PARTONS 2.0 onderzoekt hoe we op bovenlokale schaal de dienstverlening kunnen versterken en efficiënter organiseren. Het project onderzoekt welke acties op dorpsniveau mogelijk zijn en hoe die te ontwikkelen. PARTONS 2.0 zal de bewoners responsabiliseren en lokale besturen begeleiden in deze zoektocht.
Het opzetten van een participatief gebiedsobservatorium samen met inwoners, de organisatie van grensoverschrijdende terreinbezoeken en de begeleiding van innovatieve projecten van inwoners zijn belangrijke acties die de responsabilisering van de inwoners en hun verbondenheid met de streek kunnen versterken.

PARTONS

Financiële info

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen

Partners

Erfgoedcel C07, EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale, Regionaal Landschap Westhoek, Westhoekoverleg (WHO), AGUR, Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Nord (CAUE), Conseil Départemental de Nord (CD59), Espaces naturels régionaux, Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale (PNRCMO), Pays des Moulins de Flandre (PMF), Communauté de Communes de Flandre Intérieure, Halle aux sucres, Communauté de Communes des Hautes de Flandre, Syndicat Mixte Pays Coeur de Flandre (SMPCF)

Thema

Gebiedsgerichte werking

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen