Partons 2.0In de Frans-Belgische grensstreek zijn zowel publieke als commerciële dienstverlening voor de burger stilaan aan het verdwijnen. Dit treft vooral de minder mobiele inwoners in de landelijke regio van de grensoverschrijdende Westhoek. Ook de sociale cohesie van de dorpen in deze regio komt door het verdwijnen van de dienstverlening in het gedrang. Zowel inwoners als lokale besturen kunnen hun steentje bijdragen om deze uitdaging aan te pakken.

PARTONS 2.0 bekijkt hoe men op bovenlokale schaal de dienstverlening kan versterken en efficiënter organiseren. Het project onderzoekt hierbij welke acties op dorpsniveau mogelijk zijn en hoe die te ontwikkelen. PARTONS 2.0 zal de bewoners responsabiliseren en lokale besturen begeleiden in deze zoektocht.

Meer specifiek zet men in het project een participatief gebiedsobservatorium op met bewoners, organiseert men grensoverschrijdende terreinbezoeken met focus op het kennismaken met de grensoverschrijdende dienstverlening voor inwoners, en zorgt men voor de begeleiding van innovatieve projecten van bewoners. Het versterken en herdenken van de organisatie van de dienstverlening start dan weer met het in kaart brengen van het grensoverschrijdende dienstenaanbod. De partners zullen hierin minimum 4 pilootprojecten van lokale besturen samen begeleiden. Vervolgens wordt een gemeenschappelijke oproep gelanceerd om projectideeën uit te werken. Een grensoverschrijdende strategie om dienstverlening te versterken met de burger vormt de rode draad doorheen het project.

Dit project maakt deel uit van de projectenportefeuille FLANDRIA RHEI, en valt onder de doelstelling “een betere toegang tot diensten in rurale gebieden, voornamelijk op het vlak van mobiliteit.”

Financiƫle info

Partners

Erfgoedcel CO7, Provincie West-Vlaanderen, Regionaal Landschap Westhoek, Westhoekoverleg (geassocieerde partner)

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen