Ontwikkeling van nieuwe zorgproducten en -diensten door middel van co-creatie en design thinkingDoor de toenemende vergrijzing van onze maatschappij, maar ook door budgetbeperkingen, stijgt de vraag naar digitale zorgproducten en geautomatiseerde dienstverlening in de zorgsector. Technologische oplossingen worden steeds krachtiger, maar toch blijft de kloof tussen technologie en vermarkting in de zorgsector nog steeds groot. Eén van de problemen is dat de meeste (product-)ontwikkelingstrajecten voor deze sector starten vanuit het technologische kunnen. De gebruiker van die technologie wordt met zijn frustraties pas in een later stadium van het co-creatietraject betrokken. Het gevolg is dat het resultaat van de ontwikkeling niet volledig aansluit bij de noden.

In dit project komt de vraag/nood voor een oplossing of een nieuwe product of dienst vanuit de zorgsector zelf en via de mensgerichte Design Thinking methodologie (DT) werken we aan een oplossing. Woon- en Zorg H. Hart zoekt in dit project naar een intuitief hanteerbare gedigitaliseerde en visuele menukeuze voor haar bewoners.

Na een voorbereidende analyse, zullen we met een consortium van stakeholders DT toepassen om tijdens een DT bootcamp voor deze frustraties een oplossing uitwerken. Het resultaat van de oefeningen zijn prototypes die onmiddellijk bij de gebruikers worden uitgetest. Aan de hand van hun feedback kunnen de prototypes verder aangepast worden. De potentiële vermarkting van de oplossingen en de bijhorende IP-problematiek zal door een businessexpert uitgewerkt worden in een businessplan.

De toepassing van DT in de zorg is in Vlaanderen zeker nog niet ingeburgerd. Over het project voorzien wij na elke bootcamp een communicatiecampagne.

Financiële info

Projectleider

Designregio Kortrijk

Partners

VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, Woon en Zorg Heilig Hart vzw

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen